Cao su Bà Rịa – Kampong Thom ra quân mùa cạo mới

CSVNO – Ngày 1/4, Công ty CPCS Bà Rịa – Kampong Thom đã tổ chức ra quân khai thác mủ năm 2023. Những ngày cuối tháng 3 vừa qua, tại công ty đã có những cơn mưa giông đầu mùa làm cho độ ẩm cao, cùng với tầng lá vườn cây ổn định báo hiệu mùa cạo mới bội thu.

Chị Thon Chiep – công nhân Đội 2 NT Ou Tuek Thla cạo xả ngày ra quân

Năm 2023, công ty đưa vào khai thác hơn 5.394 ha, sản lượng Tập đoàn giao 10.500 tấn, công ty phấn đấu đạt 11.025 tấn (vượt 5% kế hoạch).

Chị Chan Say – công nhân Đội 2 NT Ou Tuek Thla đang đổ keo mái che mưa miệng cạo

Để thực hiện được kế hoạch sản lượng đề ra, ngay từ đầu năm công ty đã tổ chức thu tuyển và đào tạo tay nghề cho công nhân đủ số lượng nhu cầu lao động cạo năm 2023.

A Khun Vannak – Đội trưởng Đội 3 đang thắp hương cúng lô đầu mùa vụ

Hiện nay, tình hình lao động thuận lợi hơn so với năm 2022, tới thời điểm hiện tại là 969 người. Đồng thời các NT không tổ chức bốc thăm chia phần cây mà giữ nguyên phần cây của các năm trước. Nhằm để NLĐ ổn định, có ý thức trong việc cạo giữ quy trình và các công việc khác, chủ động tiến hành trang bị vật tư vườn cây, để khi đưa vào cạo là tận thu được mủ.

Trước đó, công nhân đang trang bị kiềng chuẩn bị cho mùa cạo mới
NGUYỄN DƯƠNG