“Lấy đoàn viên và người lao động làm địa bàn hoạt động chủ yếu”

CSVNO – Đó là lưu ý của ông Võ Việt Tài – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam tại Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công đoàn Công ty CP Gỗ MDF VRG Kiên Giang, ngày 29/3. 

Lãnh đạo VRG, Công đoàn CSVN và lãnh đạo công ty tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028

Nhiệm kỳ 2017-2022, BCH Công đoàn công ty đã phối hợp cùng lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của NLĐ, tiếp thu ý kiến và giải quyết thỏa đáng, kịp thời những thiếu sót, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất. Quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần của CNVC-LĐ, luôn lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của đoàn viên và NLĐ. Quan tâm thăm hỏi CNVC-LĐ trong lúc ốm đau, bệnh tật, hiếu, hỉ và hỗ trợ những công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Võ Việt Tài – Phó Chủ tịch Công đoàn CSVN phát biểu chỉ đạo đại hội

Cùng với chính quyền tổ chức phát động thi đua vào các đợt nước rút cuối năm và các giai đoạn thực hiện bảo dưỡng các tổ máy hàng năm; tuyên truyền và tổ chức phát động thi đua “Tháng Công nhân” gắn với hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ, phong trào thi đua lao động sản xuất, các phong trào thi đua ATVSLĐ, văn hóa, văn nghệ, TDTT góp phần thực hiện tốt kế hoạch SXKD của đơn vị. Qua đó phát hiện khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc trong lao động sản xuất để biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Đoàn chủ tịch chủ trì đại hội

Ngoài ra, hàng năm Công đoàn và Chính quyền phối hợp làm công tác từ thiện ủng hộ các hoạt động tại địa phương như hỗ trợ kinh phí phòng chống thiên tai, hỗ trợ hộ nghèo tại địa phương gồm: xã Nam Thái Sơn huyện Hòn Đất và xã Vân Khánh Tây huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang…

Với phương châm: “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, Công đoàn công ty nhiệm kỳ 2023 -2028 đề ra một số chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu 100% đoàn viên Công đoàn được đánh giá, xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu hàng năm 100% CBCNV-LĐ được tham gia nghiên cứu, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các buổi tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ do công ty tổ chức; phấn đấu 100% đoàn viên tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do chính quyền và Công đoàn phát động; trong nhiệm kỳ giới thiệu 10- 20 đoàn viên Công đoàn ưu tú để xem xét, bồi dưỡng và kết nạp Đảng…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn công ty nhiệm kỳ 2023 -2028

Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác ATVSLĐ và mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở cơ sở; chủ động tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác ATVSLĐ, góp phần xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc.

Phát động các phong trào thi đua gắn với hoạt động và đặc thù công việc, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác, chủ động phối  hợp với chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; triển khai có hiệu quả các phong trào Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phong trào Xanh – sạch – đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phong trào thi đua nước rút 03 tháng cuối năm. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị…

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, TGĐ Công ty CP Gỗ MDF VRG Kiên Giang cho rằng, cùng với quá trình phát triển của công ty, Công đoàn công ty đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vị trí vai trò của mình. Trong nhiệm kỳ 2017 -2023 tổ chức Công đoàn và CNLĐ công ty đã phát huy truyền thống, bám sát định hướng của Công đoàn ngành, sự lãnh đạo và chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp tốt với HĐQT, Ban TGĐ, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra…

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, TGĐ Công ty CP Gỗ MDF VRG Kiên Giang phát biểu tại đại hội

Chỉ đạo tại đại hội, ông Võ Việt Tài – Phó Chủ tịch Công đoàn CSVN khẳng định, dưới sự lãnh đạo của chi ủy chi bộ, sự phối hợp tạo điều kiện của Ban giám đốc công ty cùng với sự đoàn kết thống nhất cao của CNVCLĐ, BCH Công đoàn công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2017 -2023. 

 “Công đoàn công ty tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời thiết thực quan tâm, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên; lấy lợi ích đoàn viên là một trong những mục tiêu quan trọng để tập hợp thu hút NLĐ đến với tổ chức Công đoàn; lấy đoàn viên và NLĐ làm địa bàn hoạt động chủ yếu; thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xem hoạt động là nhiệm vụ hàng đầu để đáp ứng hoạt động Công đoàn trong tình hình mới…” – ông Tài đề nghị.

BCH nhiệm kỳ 2023- 2028 ra mắt đại hội

Đại hội cũng đã bầu BCH khóa mới gồm 9 người, ông Huỳnh Xuân Phong tái đắc cử chức Chủ tịch Công đoàn và ông Nguyễn Thái Việt giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn công ty.

NGUYỄN LÝ