Công đoàn Cao su Quasa Geruco nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

CSVNO – Ngày 22/3, Công đoàn Công ty CPCS Quasa Geruco đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 7 thành viên, ông Hồ Đức Lập tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn công ty.

Ông Võ Việt Tài – Phó Chủ tịch CĐ Cao su VN trao bằng khen của Tổng LĐLĐ VN cho CĐ Cao su Quasa Geruco

Với những thành tích đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn công ty đã nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nhiều tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Công đoàn CSVN.

Ban chấp hành ra mắt và nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo VRG và Công đoàn CSVN

Là đơn vị đóng chân trên nước bạn Lào, trong những năm qua, công ty gặp nhiều khó khăn do tác động của tình hình chính trị, kinh tế, đại dịch Covid-19 kéo dài, thời tiết diễn biến bất thường. Song song đó là diện tích vườn cây đưa vào khai thác chiếm tỷ trọng nhỏ, năng suất vườn cây thấp, lao động có nhiều biến động do tập quán, văn hóa sinh hoạt của người dân bản địa… đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả SXKD, đời sống NLĐ.

Chủ trì Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo công ty và công đoàn cấp trên đối với các hoạt động công đoàn tại đơn vị. Nhất là sự ủng hộ giúp đỡ tích cực của chính quyền địa phương nước sở tại. BCH Công đoàn đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động NLĐ bản địa tích cực sản xuất, bám sát vườn cây, góp phần cùng với công ty thực hiện hiệu quả công tác SXKD.

Các tập thể nhận bằng khen của Công đoàn CSVN

Với sự quyết tâm, đoàn kết một lòng của toàn thể NLĐ, công đoàn đã đồng hành cùng với chính quyền góp phần tích cực để công ty hoàn các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đảm bảo đời sống, chế độ chính sách, thu nhập bình quân của NLĐ trong công ty năm sau luôn cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 2017 trên 4 triệu đồng/người/tháng, đến năm 2022 trên 6 tiệu đồng/người/tháng, các chế độ chính sách cho NLĐ đảm bảo theo luật định.

Ông Võ Việt Tài – Chủ tịch Công đoàn CSVN phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Võ Việt Tài – Phó Chủ tịch Công đoàn CSVN đã ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động công đoàn của công ty trong nhiệm kỳ qua. Trong thời gian tới, công đoàn đơn vị tiếp tục xây dựng các hoạt động mang tính sáng tạo, thiết thực hơn nữa, bám sát các hoạt động của cấp ủy, chính quyền công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Xây dựng mối quan hệ gắn bó với tổ chức công đoàn của nước sở tại, tranh thủ sự ủng hộ của địa phương, xây dựng tổ chức công đoàn công ty ngày càng vững mạnh. Tiếp tục chăm lo tốt nhất đời sống, việc làm, các chế độ chính sách cho NLĐ, góp phần tích cực vào việc xây dựng công ty phát triển bền vững.

Đại biểu bỏ phiếu tại đại hội

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn công ty sẽ bám sát những chỉ đạo của công đoàn cấp trên xây dựng những mục tiêu cụ thể trong hoạt động công trong giai đoạn mới. Tiếp tục đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, NLD ngày càng lớn mạnh toàn diện. Sát cánh cùng với chính quyền trong các hoạt động SXKD của đơn vị, góp phần xây dựng VRG vững mạnh, xây dựng địa phương ngày càng văn minh giàu đẹp.

Quang cảnh đại hội

VŨ PHONG