Đoàn Thanh niên Cao su Dầu Tiếng: Sôi nổi Câu lạc bộ Lý luận trẻ

CSVN – Ngày 21/2, ĐTN Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ quý I năm 2023 tại lô 66D trực thuộc NT Trần Văn Lưu.

Tìm hiểu mô hình Phòng cháy chữa cháy tại vườn cây cao su

Trong khuôn khổ chương trình, các bạn cán bộ ĐTN công ty đã tham quan vườn cây cao su tại khu vực trạm lô 66D trực thuộc NT Trần Văn Lưu. Gặp gỡ CNLĐ đang thực hiện công việc trang bị, vệ sinh vật tư chuẩn bị bước vào mùa vụ mới. Hoạt động này giúp ĐVTN có dịp trao đổi, chia sẻ và nắm bắt các công việc của người công nhân cao su trong thời gian vườn cây thay lá.

Tại buổi sinh hoạt, chị Nguyễn Thị Bích Lệ – Phó Bí thư ĐTN công ty đã trình bày các nội dung trọng tâm và nhận được nhiều ý kiến thảo luận về cách thức, phương pháp tổ chức buổi sinh hoạt Chi đoàn, gắn với thực hiện 12 tiêu chí rèn luyện thanh niên của Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”. Qua đó, phát huy vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ hiện nay trong tham gia vào các hoạt động xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn liền với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đề xuất nội dung, phương pháp tổ chức buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ lần tiếp theo thêm sinh động, ý nghĩa, đạt hiệu quả tuyên truyền cao.

Quang cảnh buổi sinh hoạt CLB Lý luận trẻ

Anh Nguyễn Minh Đạt – Bí thư ĐTN công ty đã ghi nhận những ý kiến được đề xuất, tiếp tục đẩy mạnh và thay đổi phương thức, cách thức hoạt động của CLB Lý luận trẻ các cấp, gắn việc sinh hoạt tại các “địa chỉ đỏ”, vườn cây cao su, nhà máy chế biến mủ, chế biến gỗ trực thuộc công ty, tham quan các mô hình, sáng kiến đang được áp dụng vào trong sản xuất thực tế của công ty.

CLB Lý luận trẻ là mô hình tập hợp các cán bộ Đoàn, ĐVTN yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị, góp phần trang bị cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên khả năng lý luận, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới; nâng cao khả năng hoạt động thực tiễn và khái quát thành lý luận khoa học.

Thông qua buổi sinh hoạt, các thành viên trong CLB dần phát huy vai trò là những cây bút phản biện sắc bén trên không gian mạng, kịp thời định hướng dư luận và thanh niên, tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, độc hại trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong thời gian tới, ĐTN Cao su Dầu Tiếng sẽ tiếp tục tổ chức một mô hình sinh hoạt lý luận chính trị hấp dẫn, hiệu quả, có sức lan tỏa rộng rãi, thu hút đông đảo cán bộ Đoàn, đoàn viên tham gia.

BÍCH LỆ