Bồi dưỡng đội ngũ làm báo đáp ứng yêu cầu đa phương tiện trong thời đại báo chí mới

CSVNO – Ngày 17/3, Hội Nhà báo TP.HCM đã phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, ông Lê Hồng Sơn – Phó Trưởng ban Thường trực Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, cho biết, báo chí đóng vai trò quan trọng trong các nhiệm vụ trên, trong đó, tổ chức nhiều loạt bài tuyên truyền việc tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, là một trong những chủ đề mà Ðảng bộ, chính quyền thành phố đề ra cho năm 2022.

Ông Lê Hồng Sơn – Phó Trưởng ban Thường trực Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM báo cáo tại hội nghị

Thời gian qua báo chí kịp thời tổ chức đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường, nâng cao chất lượng, nội dung các chuyên mục tuyên truyền, giáo dục ở các lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và an sinh xã hội… 

Cùng với đó, chủ động tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống cháy, nổ…

Chủ trì hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các báo chí, xuất bản trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ông Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu các cơ quan báo chí, xuất bản bám sát chủ đề năm 2023 và các nhiệm vụ, giải pháp Đảng bộ, chính quyền thành phố đã đề ra, nhất là phương hướng nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 theo tinh thần Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và sắp tới là nghị quyết mới của Quốc hội thay thế Nghị quyết 54/2017. Có rất nhiều điểm mới cần báo chí tăng cường truyền thông trước, trong và sau khi có nghị quyết thay thế Nghị quyết 54 để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. 

Các tác giả có tác phẩm đoạt giải Búa Liềm vàng lần thứ VII năm 2022 được biểu dương tại hội nghị

Các cơ quan báo chí, xuất bản cần đầu tư cho các nguồn lực về con người, ứng dụng công nghệ 4.0, nguồn lực tài chính, ngân sách, trong đó nguồn lực con người là quyết định.

Bên cạnh đó, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ nghiệp vụ ngày càng cao, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đa phương tiện trong thời đại báo chí mới.

TUỆ LINH