Nhiều bước chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động Công đoàn Cao su Yên Bái

CSVNO – Công đoàn Công ty CPCS Yên Bái đã tổ chức Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2023 – 2028), vào ngày 15/3. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 7 thành viên, trong đó ông Nguyễn Văn Đạt giữ chức Chủ tịch Công đoàn công ty.

Ban chấp hành khóa mới ra mắt đại hội

Nhiệm kỳ 2017 – 2023 vừa qua, Công đoàn Công ty CPCS Yên Bái đã vượt qua khó khăn thách thức, đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực, tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào CNVC LĐ và hoạt động công đoàn cả về nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng công đoàn công ty ngày càng vững mạnh.

Ông Võ Việt Tài – Phó Chủ tịch Công đoàn CSVN (bên trái) trao cờ thi đua xuất sắc năm 2022 của CĐ CSVN cho CĐ Cao su Yên Bái

Tính đến nay, tổng diện tích vườn cây cao su của công ty  gần 2.227 ha; trong đó, diện tích vườn cây kinh doanh 609 ha và vườn cây KTCB 1.657 ha. Sản lượng khai thác từ năm 2019 – 2022 hơn 770 tấn mủ quy khô. Tổng doanh thu 23 tỷ đồng.

Toàn cảnh hội nghị ban chấp hành công đoàn công ty lần thứ nhất

Tổng số CB.CNV LĐ của công ty là 110 người, trong đó, lao động trực tiếp 72 người, lao động nữ 50 người (chiếm tỷ lệ 46%), lao động người dân tộc thiểu số 72 người (chiếm tỷ lệ 65,45%). Đoàn viên công đoàn 110 người.

Tri ân ủy viên ban chấp hành công đoàn công ty không tái cử khóa mới

Thu nhập của NLĐ trong công ty tăng bình quân gần 10%/năm; năm 2022 đạt 4,6 triệu đồng/người/tháng, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội lần thứ II đề ra.

Tiết mục văn nghệ tại đại hội

Bên cạnh đó, nhằm chăm lo cho NLĐ, công đoàn đã phối hợp với chuyên môn xây dựng mới, sửa chữa sân cầu lông, bóng chuyền, lắp đặt internet Wifi… 100% các đội sản xuất để phục vụ nhu cầu trao đổi thông tin, giải trí của NLĐ.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại đại hội
THIÊN HƯƠNG – CTV