Tháng Ba 16, 2023

Sôi nổi ngày hội kết nối sinh viên

CSVNO – Ngày 16/3, Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su và Tỉnh đoàn Bình Phước phối hợp với thương hiệu Saymee tổ chức chương trình ngày hội Kết nối sinh viên với chuyên đề

Họp khởi động dự án FORSEA

CSVNO – Các cuộc họp khởi động dự án FORSEA đã được thực hiện tại trường đại học Kasetsart, Bangkok, Thái Lan từ ngày 15/02 đến ngày 17/02/2023. Cuộc họp bao gồm các đối tác

Họp khởi động dự án FORSEA

CSVNO – Các cuộc họp khởi động dự án FORSEA đã được thực hiện tại trường đại học Kasetsart, Bangkok, Thái Lan từ ngày 15/02