Ban Chỉ huy Quân sự VRG tổ chức huấn luyện và thực hành bắn đạn thật

CSVNO – Ngày 13/3, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) VRG đã tổ chức huấn luyện và thực hành bắn đạn thật cho Ban CHQS và trung đội tự vệ cơ quan VRG năm 2023 tại trường bắn Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, Bình Dương.

Các chiến sĩ được huấn luyện và thực hành bắn đạn thật súng AK và súng K54

Tổng quân số trong đợt huấn luyện này gồm 33 chiến sĩ thuộc các phòng ban chuyên môn Tập đoàn. Tại buổi huấn luyện, các chiến sĩ sẽ được huấn luyện và thực hành bắn đạn thật súng AK và súng K54.

Đợt huấn luyện có 33 chiến sĩ
Huấn luyện tại trường bắn Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, Bình Dương
Tinh thần tập luyện nghiêm túc

THÀNH CÔNG