Dự báo thị trường các sản phẩm cao su xây dựng của Ấn Độ đạt 311 triệu USD vào năm 2029

CSVN – Thị trường các sản phẩm cao su cho ngành xây dựng dân dụng của Ấn Độ dự kiến sẽ tăng trưởng 7,1% từ năm 2022 đến năm 2029 để đạt 311,2 triệu USD vào năm 2029.

Ngành xây dựng đang phát triển và đô thị hóa ngày càng tăng chủ yếu thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường này ở Ấn Độ. Triển khai công nghệ thông minh trong sản xuất các sản phẩm cao su và phát triển ngành cao su ở Ấn Độ được kỳ vọng sẽ tạo ra cơ hội tăng trưởng thị trường. Tuy nhiên, tình trạng thiếu lao động cạo mủ cao su tự nhiên và các vấn đề mà ngành cao su đang phải đối mặt là những thách thức lớn đối với tăng trưởng của thị trường.

Dựa trên loại cao su, phân khúc cao su tự nhiên dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong giai đoạn dự báo. Các yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng của phân khúc này bao gồm các lợi ích của cao su thiên nhiên như độ bền kéo cao và khả năng chống chịu tốt trước các yếu tố môi trường, cùng với việc sản xuất cao su thiên nhiên ngày càng tăng ở Ấn Độ để sử dụng trong nước và xuất khẩu.

P.V

(theo rubberworld.com)