Đảng ủy Cao su Bà Rịa triển khai học tập chuyên đề phòng chống tham nhũng, tiêu cực

CSVNO – Thực hiện Kế hoạch số 173-KH/TU, ngày 02/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về xây dựng chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu”, ngày 10 tháng 3 năm 2023, Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa tổ chức hội nghị triển khai, học tập chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu” bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Căn cứ Hướng dẫn số 99-HD/BTGTU, ngày 03/01/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tổ chức quán triệt học tập chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu”. Ngày 10 tháng 3 năm 2023, Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa tổ chức hội nghị triển khai, học tập chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu” bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Tham dự điểm cầu chính tại Công ty gồm có: BCH Đảng bộ Công ty; HĐQT, Ban TGĐ Công ty, toàn thể đảng viên Đảng bộ Cơ quan. Kết nối với 5 điểm cầu tại cơ sở ( NT Bình Ba, NT Xà Bang, NT Cù Bị, Xí nghiệp chế biến, Công ty CP Cao su Bà Rịa-KampongThom – Campuchia) với thành phần tham dự toàn thể đảng viên các đơn vị.

Hội nghị đã được đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy –  Báo cáo viên cấp Trung ương triển khai các chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Báo cáo viên cấp Trung ương triển khai các chuyên đề năm 2023

Hơn 300 CBĐV NLĐ trong toàn Đảng bộ Công ty tham gia học tập chuyên đề đã giúp cho CBĐV NLĐ hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần thực hiện thắng lợi cùng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa lần thứ VI và Nghị quyết đại hội của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Cũng nhân dịp này để giúp cho CBĐV NLĐ trong toàn Đảng bộ Công ty cùng thi đua lao động sản xuất, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống để cùng chung tay đoàn kết một lòng xây dựng Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa ngày càng phát triển.

CHÍ CƯỜNG