Bà Triệu Thị Hồng Hoa tiếp tục giữ chức Chủ tịch Công đoàn Rubico

CSVNO – Tại Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Công nghiệp Và Xuất nhập khẩu Cao su (Rubico), lần thứ XII nhiệm kỳ 2023 – 2028 vừa được tổ chức vào ngày 10/3, bà Triệu Thị Hồng Hoa đã được Đại hội tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Công đoàn Công ty

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt và nhận hoa chúc mừng tại Đại hội

Nhiệm kỳ Công đoàn Công ty cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su gặp rất nhiều khó khăn do sự tác động của tình hình kinh tế chính trị trong nước và quốc tế,  dịch bệnh Covid -19 kéo dài lây lan rộng khắp ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống, thu nhập của người lao động. Hoạt động sản xuất kinh doanh các năm qua gặp nhiều khó khăn, hoạt động kinh doanh cũng như ngành gỗ thu hẹp sản xuất, lao động giảm dần…

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn công ty tại Đại hội

Tuy nhiên với sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy lãnh đạo công ty, tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn của tập thể NLĐ, công ty đã đề ra nhiều các giải pháp phù hợp nhằm tăng cường kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, mở rộng kinh doanh kho vận và sản phẩm công nghiệp cao su; kiểm soát chặt chẽ giá thành, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.

Trong 5 năm qua công ty luôn phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch VRG giao, đảm bảo thu nhập bình quân NLĐ năm sau luôn cao hơn năm trước. Thu nhập bình quân NLĐ đầu nhiệm kỳ là trên 7,5 triệu đồng/người/tháng, đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng.

Chủ trì Đại hội

Công đoàn đã đồng hành cùng với chính quyền phát động các phong trào thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho NLĐ. Tham mưu cùng với chính quyền giải quyết thỏa đáng, kịp thời những thiếu sót, vướng mắc trong công tác SXKD, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ toàn công ty.

Đại biểu tham dự Đại hội

Bám sát những chỉ đạo của công đoàn cấp trên, Ban chấp hành nhiệm kỳ mới đã đề ra những phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, tiếp tục đổi mới sáng tạo hơn nữa các hoạt động công đoàn tại đơn vị. Thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp,  phát huy những thế mạnh, những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ trước, thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho NLĐ. Đồng hành cùng với doanh nghiệp hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, duy trì phong trào hoạt động Công đoàn ngày càng hiệu quả.

Quang cảnh Đại hội

Tại Đại hội các đại biểu cũng đã tiến hành bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 5 thành viên. Tại hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất bà Triệu Thị Hồng Hoa được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch công đoàn công ty.

PV