Cao su Quảng Nam vượt khó để phát triển

CSVNO – Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2023 và Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Phương hướng nhiệm vụ năm 2023, vào ngày 27/2.

Các tập thể nhận bằng khen xuất sắc của Tập đoàn năm 2022

Trong năm 2022 vừa qua, công ty đã phần nào khắc phục được khó khăn về tài chính, tuy nhiên kết quả hoạt động SXKD của công ty trong những năm gần đây chưa cao nên nguồn vốn chưa được huy động kịp thời, thâm hụt vốn dẫn đến việc triển khai sản xuất và kinh doanh bị ảnh hưởng.

Các cá nhân xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 nhận bằng khen của Tập đoàn

Bên cạnh đó, vườn cây khai thác của công ty cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cơn bão số 4 (Noru) ngày 28/9/2022 và cơn bão số 05 kèm mưa lớn liên tục vào 5 tháng cuối năm đã làm thiệt hại nặng nề đến chất lượng vườn cây, năng suất mủ không cao trong khi vườn cây của công ty đến giai đoạn khấu hao tài sản, ảnh hưởng đến giá thành sản xuất mủ tăng cao.

Các tập thể và cá nhân xuất sắc nhận Bằng khen của Tập đoàn trong công tác thanh niên năm 2022

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng đến cuối năm 2022, công ty đã khai thác được 2.120 tấn mủ/2.120 tấn, đạt 100% kế hoạch Tập đoàn giao. Gia công, chế biến được 5.497,25 tấn, đạt 75,615% kế hoạch. Ký kết tiêu thụ được 4.042 tấn mủ, đạt 104% kế hoạch. Thu mua được 883 tấn, đạt 252,25% kế hoạch. Đảm bảo ổn định tiền lương, thu nhập và đời sống cho NLĐ, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với công nhân lao động và hoàn thành các nghĩa vụ đối với nhà nước.

Các tập thể và cá nhân xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ nhận bằng khen của Công đoàn Cao su Việt Nam

Tại hội nghị, ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ VRG thay mặt lãnh đạo Tập đoàn ghi nhận những nỗ lực và những thành quả trong năm vừa qua Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam đã đạt được. Công ty đang từng bước đi vào ổn định đặc biệt là khắc phục những tồn tại trong quản lý sử dụng đất theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Ông Lê Thanh Tú cho biết thêm, trong năm 2023 việc quản lý đất đai sẽ là nhiệm vụ trọng tâm mà công ty cần phải thực hiện. Bên cạnh đó, việc bố trí thu hút lao động bằng nhiều hình thức cũng cần được chú trọng.

Ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ VRG phát biểu tại hội nghị

“Tôi tin tưởng rằng, với bản lĩnh, năng lực và trách nhiệm của bộ máy lãnh đạo công ty, đặc biệt là sự hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương, sẽ dần dần đưa công ty vượt khó. Lãnh đạo Tập đoàn sẽ tiếp tục theo dõi, hỗ trợ bằng những chính sách cụ thể cùng  ông ty từng bước vượt khó, xây dựng Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam ngày càng vững mạnh”, ông Lê Thanh Tú, phát biểu.

Đoàn Chủ tịch làm việc tại hội nghị

Phát biểu đáp từ tại hội nghị, ông Thái Bảo Tri – TGĐ công ty  ghi nhận những hỗ trợ từ lãnh đạo Tập đoàn. Tập thể lãnh đạo công ty sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, những thế mạnh của công ty và khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Trong thời gian tới, dưới sự chỉ đạo quan tâm sâu sát của lãnh đạo các Sở ban ngành địa phương và lãnh đạo Tập đoàn, công ty quyết tâm nỗ lực tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong SXKD.

ĐÀI TRANG