Công ty CP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên cần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động công đoàn

CSVNO – Đó là chỉ đạo của ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN tại Đại đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty CP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) khóa V, nhiệm kỳ 2023 – 2028 được tổ chức mào ngày 17/2 vừa qua.

Lãnh đạo Công đoàn CSVN và lãnh đạo công ty trao hao chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Trong nhiệm kỳ qua dưới sự tác động của các yếu tố chính trị, xã hội trong nước và quốc tế, nhất là đại dịch Covid – 19 kéo dài làm ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động của công ty. Tuy nhiên bằng sự nỗ lực quyết tâm của lãnh đạo, Ban điều hành công ty, sự đoàn kết đồng lòng của tập thể NLĐ, công ty đã vượt khó, thích ứng kịp thời với tình hình mới, ổn định SXKD, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao. Tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho toàn thể NLĐ với mức thu nhập bình quân đạt trên 12 triệu đồng/người/tháng.

Đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

Công đoàn đã tham mưu cùng với chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho NLĐ. Tích cực vận động đoàn viên tham gia các hoạt động phong trào do Công đoàn cơ sở tổ chức, nhất là phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp”, phong trào an toàn vệ sinh lao động, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho NLĐ hàng năm.

Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN đã ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được của Công đoàn công ty

trong nhiệm kỳ qua. Theo ông, trong những nhiệm vụ trọng tâm đã được Công đoàn chú trọng làm tốt đó là thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ, công đoàn viên. Các phong trào do Công đoàn phát động luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể NLĐ. Qua đó, chất lượng hoạt động Công đoàn dần được nâng lên, tạo sự gắn bó đoàn kết, động viên NLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Ông nhấn mạnh, “Ban chấp hành nhiệm kỳ mới cần xác định rõ phương hướng hoạt động, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện của tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp. Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cấp ủy, chính quyền nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn. Đồng hành, chung sức cùng chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Tích cực đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, vận động công đoàn viên tham gia tích cực các hoạt động phong trào do Công đoàn cấp trên tổ chức.”

Đại diện tập thể, cá nhân nhận Bằng khen tại Đại hội
Quang cảnh Đại hội

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban chấp hành Công đoàn gồm 7 thành viên, ông Phạm Quốc Nhân tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

VŨ PHONG