Các chỉ tiêu SXKD Cao su Tân Biên vượt trội

CSVNO – Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng năm 2022, Công ty CP Cao su Tân Biên vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách… đều vượt so với kế hoạch VRG giao. Thông tin trên được công bố tại Hội nghị tổng kết năm 2022, tổ chức ngày 9/2/2023.
Ông Trương Minh Trung – PTGĐ VRG trao Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho Công ty CP Cao su Tân Biên

Báo cáo tại Hội nghị, ông Trương Văn Cư – TGĐ Công ty CP Cao su Tân Biên cho biết, tổng sản lượng khai thác năm 2022 đạt 3.420 tấn, vượt 9,63% so với kế hoạch; thu mua 1.581 tấn, vượt 31,78%; tiêu thụ 16.144 tấn, vượt 46,8%; tổng doanh thu gần 782,5 tỷ đồng, vượt 47,7%; lợi nhuận trước thuế gần 134 tỷ đồng, vượt 9,89%; thu nhập bình quân 8,35 triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách 91,7 tỷ đồng, vượt 98,9%; dự kiến chia cổ tức cả năm 2022 là 12% (kế hoạch đề ra chia tối thiểu là 5%).

Ông Trương Minh Trung – PTGĐ VRG trao Bằng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Đối với 2 dự án tại Vương quốc Campuchia, năm 2022 cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với tổng doanh thu trên 790,17 tỷ đồng, vượt 6,19% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế trên 176 tỷ đồng, vượt 3,1%.

Cũng trong năm 2022, Cao su Tân Biên lần thứ 4 liên tục vinh dự nằm trong Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững trao tặng.

Ông Trương Minh Trung – PTGĐ VRG trao Cờ thi đua, Bằng khen Tập đoàn cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trương Minh Trung – PTGĐ VRG đã đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao Công ty đã vượt khó hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Tập đoàn giao. Đặc biệt, trong thực hiện nhiệm vụ sản lượng khai thác, năm 2022 Cao su Tân Biên có  trên 2.576 ha cao su khai thác, trong đó diện tích vườn cây nhóm 3 và tận thu chiếm 80,43%. Bên cạnh đó, bệnh phấn trắng xuất hiện nhiều vào thời điểm đầu năm, cộng với gió lốc làm gãy đổ gần 1.600 cây cao su, nhưng sản lượng khai thác của đơn vị vẫn vượt 9,63%.

Ông Trương Minh Trung – PTGĐ VRG phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại đây, ông Trương Minh Trung chỉ đạo, trong các năm tới Cao su Tân Biên thực hiện kế hoạch tái canh phù hợp, chăm sóc tốt vườn cây kiến thiết cơ bản. Đồng thời vận dụng tốt phương án luân canh, giảm suất đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; tăng cường công tác thu mua để tăng hiệu quả sản xuất tại nhà máy chế biến cũng như tăng doanh thu cho đơn vị…

NG. CƯỜNG – MINH TÂN