Thu nhập người lao động Cao su Đồng Phú trên 11,2 triệu đồng/người/tháng

CSVNO – Với kết quả sản xuất kinh doanh ổn định, năm 2022, thu nhập bình quân hơn 2.000 người lao động Công ty CPCS Đồng Phú trên 11,2 triệu đồng/người/tháng (cao hơn 5% so với năm 2021). Trong đó, tiền lương bình quân trên 10,2 triệu đồng/người/tháng (cao hơn 27% so với năm 2021).

Ông Võ Việt Tài – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam (bên trái) trao Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn CSVN cho Công đoàn Cao su Đồng Phú

Ngoài thu nhập từ tiền lương, NLĐ công ty được tạo điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Trong năm vừa qua, chương trình giúp nhau làm kinh tế gia đình đã hỗ trợ 865 triệu đồng cho 173 công nhân lao động phát triển kinh tế gia đình.

Bên cạnh đó, đời sống NLĐ công ty luôn được nâng cao ở 3 tiêu chí, đó là: thu nhập từ lương thưởng, nhà ở cùng các công trình phúc lợi và việc thực hiện tốt chế độ, chính sách liên quan đến NLĐ.

Công đoàn NT Tân Hưng và NT Thuận Phú nhận bằng khen của Công đoàn Cao su Đồng Phú

Năm 2023, công ty phấn đấu hoàn thành những mục tiêu và nhiệm vụ: Tổ chức chăm sóc và khai thác 5.367 ha vườn cây kinh doanh, phấn đấu sản lượng vượt 3 – 5% so với sản lượng được Tập đoàn giao, năng suất vườn cây đạt 2 tấn/ha. Phấn đấu thu mua cao su tiểu điền trên 3.000 tấn. Chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ, phấn đấu tiền lương bình quân trên 9,5 triệu đồng/người/tháng. Tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho NLĐ gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tiếp tục tập trung nguồn lực để giúp đỡ các công ty con, công ty liên kết hoàn thành nhiệm vụ.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2023, được Cao su Đồng Phú tổ chức chiều ngày 8/2, ông Võ Việt Tài – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam biểu dương các hoạt động chăm lo cho NLĐ của công ty trong năm vừa qua. Công đoàn công ty đã có nhiều chương trình sát với thực tiễn, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của NLĐ.

Chủ trì hội nghị

“Năm 2023, Công đoàn công ty tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua cụ thể góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của đơn vị, nâng cao mọi mặt về thu nhập đời sống, văn hóa tinh thần của NLĐ ngày càng tốt hơn. Phong trào CNLĐ và hoạt động công đoàn tiếp tục đẩy mạnh, kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh từ thực tiễn lao động và đời sống của NLĐ, để tham gia cùng với lãnh đạo đề ra những giải pháp hỗ trợ kịp thời… chung tay chăm lo tốt nhất cho NLĐ” – ông Võ Việt Tài nhấn mạnh.

Quang cảnh hội nghị
TUỆ LINHVŨ PHONG