Hoạt động chỉ đạo, điều hành hiệu quả từ hệ thống hội nghị trực tuyến

CSVN – Trong thời gian qua, Văn phòng Cơ quan Công đoàn CSVN đã xây dựng hệ thống hội nghị trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả của việc chỉ đạo, điều hành đối với phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn trong toàn ngành. Giải pháp này góp phần tiết giảm chi phí, thời gian đi lại, hội họp đối với Ban Thường vụ Công đoàn CSVN và Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Năm 2021, Công đoàn CSVN tổ chfíc Tuyên dương Học sinh – Sinh viên “Học giỏi – Vượt khó” theo hình thfíc trực tiếp và trực tuyến. Trong ảnh: Trao thưởng tại điểm cầu Công đoàn TCT Cao su Đồng Nai. Ảnh: Thành Thái

Hệ thống trực tuyến được Cơ quan Công đoàn CSVN triển khai từ đầu năm 2015. Điểm cầu chính tại Công đoàn CSVN và các điểm cầu nhánh tại Cao su Đồng Nai, Dầu Tiếng, Bình Long, Quảng Trị, Sơn La, Chư Păh. Từ tháng 4/2020, Công đoàn CSVN đã mua bản quyền sử dụng phần mềm Microsoft Teams cung cấp cho các đơn vị trực thuộc. Hiện nay, hệ thống có thể tổ chức họp có lúc lên đến 67 điểm cầu và số lượng điểm cầu có thể tăng thêm.

Kể từ khi dịch bệnh Covid – 19 bùng phát, Cơ quan CĐ CSVN đã tham mưu Ban Thường vụ CĐ tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở với hình thức trực tuyến như: Hội thảo 70 năm ngày Bác Hồ ký sắc lệnh thưởng Huân chương Độc lập hạng ba cho Liên đoàn Cao su Nam Bộ; Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn VRG nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến toàn thể các Công đoàn trực thuộc với 67 điểm cầu (trong đó có 4 điểm cầu tại Lào và Campuchia) với tổng số khoảng 1.500 đại biểu tham dự. Chi phí tiết kiệm được cho kinh phí Công đoàn cấp ngành và cấp cơ sở hơn 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các hội thảo, hội nghị, tập huấn do Công đoàn CSVN tổ chức theo hình thức trực tuyến và trực tiếp tại các điểm cầu đã tiết kiệm rất nhiều về kinh phí, thời gian cho Công đoàn các cấp. Nhờ đó, giải pháp “Xây dựng hệ thống hội nghị trực tuyến phục vụ việc thông tin, chỉ đạo, điều hành từ Công đoàn CSVN đến các đơn vị cơ sở” được VRG trao giải thưởng Cao su Việt Nam năm 2021.

MINH NHIÊN