Cao su Tây Ninh có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Tây Ninh

CSVNO – Đó là nhận xét của ông Trịnh Văn Phước – Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh tại Hội nghị NLĐ năm 2023 và Tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty diễn ra vào ngày 17/1.

Cao su Tây Ninh được nhận cờ thi đua UBQL vốn Nhà nước nhờ thành tích xuất sắc trong năm 2022

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2022 Cao su Tây Ninh được Tập đoàn giao sản lượng 7.700 tấn. Công ty đã thực hiện được 8.853 tấn với năng suât 2,2 tấn/ha, vượt gần 15% kế hoạch và về trước kế hoạch 33 ngày.

Tổng sản lượng cao su chế biến đạt 14.000 tấn, trong đó mủ khai thác 8.824 tấn, gia công 4.572 tấn, thu mua 604,8 tấn. Tổng doanh thu hơn 446,7 tỉ đồng, vượt 20% KH; lợi nhuận trước thuế hơn 101,3 tỉ đồng, vượt hơn 17% KH; nộp ngân sách hơn 62 tỉ đồng, vượt gần 20% KH; chia cổ tức 13%, vượt 30% KH.

Công đoàn Cao su Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn công ty

Bên cạnh SXKD, công ty còn chăm lo tốt cho NLĐ. Các chế độ chính sách được thực hiện đúng, đủ. Thu nhập bình quân NLĐ gần 10,9 triệu đồng/người/tháng, vượt gần 30% KH. Ngoài ra, công ty cỏn chi các khoản bồi dưỡng độc hại, trang bị bảo hộ lao động, tiền ăn giữa ca, khám sức khỏe định kỳ… cho NLĐ.

Tập thể xuất sắc được nhận bằng khen VRG

Ông Trịnh Văn Phước – Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh nhận xét, năm 2022, tỉnh Tây Ninh đạt được kết quả khá toàn diện trên mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh… Kết quả đó là sự đóng góp của cả hệ thống chính trị, vai trò rất lớn của các doanh nghiệp. Cao su Tây Ninh đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Tây Ninh.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh Trịnh Văn Phước phát biểu tại hội nghị

Đảng ủy Khối đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty Cao su Tây Ninh trên mọi mặt hoạt động, công tác Đảng, SXKD, tổ chức đoàn thể. Năm 2022 với nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen, tuy nhiên toàn thể ban lãnh đạo và NLĐ công ty đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 2023, vẫn còn nhiều khó khăn, ông Phước tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, Đảng ủy công ty tiếp tục lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ SXKD và chăm lo tốt cho NLĐ.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ VRGđánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu cảu toàn thể Ban lãnh đạo, NLĐ công ty. Năm 2022, Cao su Tây Ninh đã hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu kế hoạch. Điều đó thể hiện năng lực điều hành, sự quyết tâm của ban lãnh đạo công ty. Cao su Tây Ninh có 17 năm trong CLB 2 tấn của VRG, là điểm sáng, điển hình trong cơ cấu giống và sản xuất nông nghiệp của Tập đoàn.

Phó TGĐ VRG Lê Thanh Tú phát biểu tại Hội nghị

Ông Tú cũng ghi nhận sự đóng góp của cán bộ, NLĐ qua các thời kỳ, sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể CB.CNLĐ để đạt được những thành tựu trong thời gian qua. Thời gian tới, ông Tú đề nghị công ty tiếp tục phấn đấu, nâng cao năng suất, sản lượng, đảm bảo sự tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và nâng cao thu nhập, chăm lo tốt đời sống NLĐ.

Công ty khen thưởng thành tích xuất sắc của đội thi Bàn tay vàng năm 2022

Năm 2023, Cao su Tây Ninh phấn đấu khai thác 8.000 tấn mủ, chế biến 9.600 tấn với tổng doanh thu hơn 373 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 77,4 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 53 tỉ đồng, thu nhập bình quân NLĐ hơn 8,7 triệu đồng/người/tháng.

ĐÀO PHONG