Thu nhập bình quân NLĐ Cao su Dầu Tiếng vượt 28% kế hoạch

CSVNO – Năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên công ty đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu SXKD, đồng thời đảm bảo tiền lương, thu nhập cho NLĐ. Thu nhập bình quân đạt hơn 12 triệu đồng/ người/tháng. Tiền thưởng bình quân năm 2022 của CNLĐ là 12 triệu đồng/người, tăng hơn 29% so với năm 2021.

Công ty được nhận Cờ thi đua xuất sắc của VRG

Theo báo cáo tại Hội nghị tổng kết SXKD của công ty sáng ngày 10/1, kế hoạch Tập đoàn giao năm 2022 là 28.500 tấn mủ (tự khai thác 28.190 tấn, nhượng quyền khai thác 310 tấn), công ty đã thực hiện được 28.522 tấn. Trong đó, công ty tự khai thác 28.211,97 tấn, nhượng quyền khai thác 310 tấn. Thu mua mủ tiều điền 7.845 tấn. Công ty đã chế biến được 35.660 tấn, tiêu thụ 34.447 tấn, giá bán bình quân gần 39 triệu đồng/tấn.

Công đoàn Cao su Dầu Tiếng nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Tổng doanh thu toàn công ty đạt 1.605 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 119,6 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 182 tỷ đồng.

Công ty tham gia góp vốn đầu tư vào 13 dự án trong và ngoài nước với tổng giá trị góp vốn điều lệ 1.969 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty đã và đang liên doanh với các đối tác có kinh nghiệm để thực hiện các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gồm: trồng 117 ha chuối cấy mô tại Nông trường Thanh An và 193,8 ha tại Nông trường Minh Hòa; trồng 50 ha bưởi da xanh tại Nông trường Long Hòa. Hiện nay các dự án đều đang hoạt động ổn định và đã mang lại hiệu quả bước đầu.

2 cá nhân xuất sắc nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp

Về chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn, công ty đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt 14.919,5 ha, trong đó quy hoạch nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 2.712,9 ha, Khu công nghiệp 8.544,3 ha và các dự án về Cụm công nghiệp, khu dân cư…

2 cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Dành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhận xét: “Trong năm qua, dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng tập thể NLĐ công ty đã có nhiều cố gắng, bám sát nhiệm vụ, kế hoạch, vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Cao su Dầu Tiếng luôn phát huy tính chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương trong thời gian qua”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Dành phát biểu tại Hội nghị

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của công ty trong việc cùng địa phương phát triển hạ tầng, công trình phúc lợi và xây dựng nông thôn mới.

Tập thể và cá nhân được nhận bằng khen UBND tỉnh Bình Dương

Năm 2023, tình hình SXKD sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Cao su Dầu Tiếng phấn đấu khai thác 27.200 tấn mủ; mua mủ tiểu điền 10.000 tấn; chế biến và tiêu thụ 37.145 tấn; tổng doanh thu 1.952 tỷ đồng. Bên cạnh đó tập trung chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, phấn đấu đảm bảo thu nhập bình quân cho NLĐ từ  9,2 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Đoàn Thanh niên công ty được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tỉnh đoàn Bình Dương

Để đạt được những kế hoạch đề ra trong năm 2023, ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG đề nghị Cao su Dầu Tiếng cần đánh giá rõ các tồn tại, khó khăn trong các lĩnh vực, đánh giá rõ cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu để khắc phục những khó khăn, tồn tại. Bên cạnh đó, công ty cần tiếp tục tái cơ cấu, phát huy các thế mạnh hiện có, duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh chế biến gỗ, phát triển Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD.

TGĐ VRG Lê Thanh Hưng phát biểu tại Hội nghị

Trong bối cảnh ngành cao su gặp nhiều khó khăn, Cao su Dầu tiếng là một trong những đơn vị hoàn thành chỉ tiêu Tập đoàn giao và chăm lo tốt cho NLĐ, đảm bảo tiền lương, thu nhập cho NLĐ. TGĐ VRG Lê Thanh Hưng mong rằng toàn thể ban lãnh đạo, NLĐ công ty tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, góp phần xây dựng Tập đoàn ngày càng phát triển.

Các tập thể xuất sắc nhận Cờ thi đua và Bằng khen của VRG
ĐÀO PHONG