Nông trường Căn Co, Cao su Lai Châu phấn đấu vượt các chỉ tiêu năm 2023

CSVNO – Đó là thông tin tại Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023 và Đại hội Công đoàn bộ phận Nông trường Cao su Căn Co, Công ty CPCS Lai Châu nhiệm kỳ 2023 – 2028, được tổ chức vào ngày 6/12/2022.

Lãnh đạo Công ty CPCS Lai Châu tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn NT Căn Co

Hiện nay, NT Căn Co đang quản lý trên 1.078 ha cao su trên địa bàn xã Căn Co, huyện Sìn Hồ. Trong năm 2022, NT khai thác 68,32ha vườn cây cao su trồng năm 2014, nâng tổng diện tích khai thác lên 1.042 ha; sản lượng mủ quy khô đạt 873,33 tấn. Đảm bảo chế độ tiền lương cho 120 NLĐ với thu nhập bình quân trên 5 triệu đồng/người/tháng. Công tác chăm lo đời sống, thi đua khen thưởng được đơn vị đặc biệt quan tâm, triển khai đúng theo quy định.

Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2023, NT Căn Co tiếp tục chỉ đạo các tổ sản xuất cạo và thu mủ 1.042 ha. Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật khai thác, quản lý vườn cây đảm bảo năng suất, chất lượng, phát huy tối đa năng lực năng suất vườn cây. Tuyển dụng thêm 60 lao động phục vụ kế hoạch khai thác mủ năm 2023 và những năm tiếp theo. Phấn đấu tiền lương bình quân toàn đơn vị trên 5,5 triệu đồng/người/tháng…

Lãnh đạo CPCS Lai Châu khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2022

Tại Đại hội Công đoàn bộ phận NT Căn Co nhiệm kỳ 2023 – 2028, đại biểu được nghe báo cáo phong trào CNVC LĐ và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2023, phương hướng nhiệm kỳ 2023 – 2028; báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2023.

Đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận NT Căn Co nhiệm kỳ 2023 – 2027 gồm 5 đồng chí; trong đó đồng chí Bạch Đình Cận giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ mới.

Dịp này, Công đoàn NT đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2022 và phát động thi đua năm 2023.

PHƯƠNG LY