Cao su Việt Lào hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao

CSVNO – Năm 2022 là một năm thắng lợi của Cao su Việt Lào, phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết nội bộ, tập thể NLĐ công ty đã ra sức thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, về trước kế hoạch sản lượng 15 ngày. Các chỉ tiêu SXKD và thu nhập NLĐ đều vượt chỉ tiêu.

Các thợ giỏi nhận khen thưởng tại Lễ mừng công

Năm 2022 là năm đơn vị gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do thị trường tiêu thụ không ổn định, do ảnh hưởng của các yếu tố thời tiết, thiên tai, do chi phí nguyên, nhiên vật liệu tăng cao và đặc biệt tình hình chênh lệch tỷ giá giữa tiền nội tệ (tiền kíp) so với tiền ngoại tệ khác giảm mạnh khiến cho tình hình sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng. Tuy nhiên với sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo VRG, chính quyền nước sở tại, tập thể NLĐ công ty nỗ lực, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.Năm 2022, công ty được VRG giao sản lượng khai thác là 17.550 tấn. Đến 31/12/2022, công ty khai thác được 18.218 tấn, đạt 103,81 % kế hoạch (cao hơn so với cùng kỳ năm 2021 là 0,61%). Thu mua là 2.800 tấn, đạt 560% kế hoạch. Năng suất đạt 2,02 tấn/ha. Sản lượng chế biến 21.524 tấn, đạt 117,94%. Sản lượng tiêu thụ đạt 20.305 tấn.Tổng doanh thu hơn 731 tỷ đồng, vượt 6%. Lợi nhuận trước thuế gần 247 tỷ đồng, vượt  21,7%.

Ông Ngô Quyền – TGĐ công ty trao bằng khen của VRG cho các nông trường về trước kế hoạch sản lượng

Ông Ngô Quyền – TGĐ công ty cho biết: “Năm 2023, công ty sẽ đổi mới cách thức triển khai công việc linh hoạt trong tình hình mới, tạo đà cho sự phát triển bền vững của VRG nói chung và của công ty nói riêng. Bên cạnh hoạt động SXKD, công ty sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các chế độ chính sách về tiền lương, tiền thưởng, quan tâmhơn nữa đến các công tác an sinh xã hội. Phối hợp với chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền vận động NLĐ đi làm đầy đủ, đảm bảo ngày công lao động, góp phần tăng năng suất lao động, tăng thu nhập nhằm nâng cao đời sống, qua đó góp phần vào sự thành công chung của công ty”.

Ông Su Pa Ni – Thường trực tỉnh ủy, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh Chapasak trao giấy khen và tiền thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội thi Bàn tay vàng

Tại lễ mừng công về trước kế hoạch sản lượng năm 2022, công ty đã tặng giấy khen và tiền thưởng cho 1 tập thể và 6 cá nhân đã đạt thành tích cao trong hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su lần thứ XIII với tổng tiền thưởng là 156 triệu đồng. Tại Hội thi Bàn tay vàng cấp VRG vừa qua,  đoàn thợ giỏi của công ty có 3 cá nhân đạt danh hiệu Bàn tay vàng và 2 cá nhân đạt Kiện tướng, công ty đạt giải khuyến khích đồng đội.

Ông Ngô Hồng Sơn – Chủ tịch Công đoàn công ty trao thưởng cho các tập thể về trước kế hoạch năm 2022
MẪN NHI