Tháng Mười Hai 31, 2022

“Mùa vàng” ấn tượng

CSVN – Hội thi Bàn tay vàng lần thứ XIII đi qua nhưng dư âm sẽ còn vang mãi, đó không chỉ là dấu ấn về kết quả của Hội thi mà đó còn là

Kỷ lục

Kết quả Hội thi cấp ngành lần này đạt nhiều kỷ lục quá hả Tư Mủ. Đúng rồi, chất lượng cao quá đi 83 Bàn tay vàng, vượt hơn 150% so với hội thi năm

“Mùa vàng” ấn tượng

CSVN – Hội thi Bàn tay vàng lần thứ XIII đi qua nhưng dư âm sẽ còn vang mãi, đó không chỉ là dấu ấn

Kỷ lục

Kết quả Hội thi cấp ngành lần này đạt nhiều kỷ lục quá hả Tư Mủ. Đúng rồi, chất lượng cao quá đi 83 Bàn

Kỷ lục

Kết quả Hội thi cấp ngành lần này đạt nhiều kỷ lục quá hả Tư Mủ. Đúng rồi, chất lượng