Tháng Mười Hai 7, 2022

Cao su Tân Biên về trước kế hoạch 29 ngày

CSVNO – Công ty CPCS Tân Biên đã hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác vào ngày 2/12. Dự kiến đến hết năm, công ty sẽ khai thác vượt 7,4% kế hoạch được giao.

Thợ giỏi

Sắp đến giờ G rồi, hồi hộp quá Hai Cạo ơi. Giờ gì vậy ông, sắp hoàn thành kế hoạch, cán đích nhiệm vụ năm nay hả? Tui vừa hoàn thành tuần trước, năm nào

Các công ty lớn ngày càng lớn mạnh hơn

(tiếp theo kỳ trước) Vào những năm 40, đồn điền Lộc Ninh có 5 người Pháp. Mỗi người được cấp một villa có đầy đủ tiện nghi hiện đại. Khi trời nóng quá thì đồn

Quà tặng cô giáo vùng biên

Từng khóm lau biên cương Sau những ngày mưa lũ Bỗng kết hoa dịu dàng Bình yên trong nắng gió Đến trường thăm cô giáo Các em hái làm quà Rưng rưng lòng mắt đỏ

Thợ giỏi

Sắp đến giờ G rồi, hồi hộp quá Hai Cạo ơi. Giờ gì vậy ông, sắp hoàn thành kế hoạch, cán đích nhiệm vụ năm

Quà tặng cô giáo vùng biên

Từng khóm lau biên cương Sau những ngày mưa lũ Bỗng kết hoa dịu dàng Bình yên trong nắng gió Đến trường thăm cô giáo

Thợ giỏi

Sắp đến giờ G rồi, hồi hộp quá Hai Cạo ơi. Giờ gì vậy ông, sắp hoàn thành kế hoạch,