Nông trường Xa Cam (Cao su Bình Long) 18 năm liền vườn cây đạt năng suất trên 2 tấn/ha

CSVNO – Đó là thông tin được ông Nguyễn Đức Thuận – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Nông trường báo cáo tại Lễ mừng công hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2022 tổ chức vào sáng ngày 25/11.

Ông Nguyễn Hữu Tú – Thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc công ty trao thưởng cho Nông trường Xa Cam

Năm 2022, đơn vị được giao quản lý 1.727ha, trong đó diện tích vườn cây kinh doanh 1.167,34ha. Nông trường có 6 tổ khai thác mủ, tổng số cán bộ công nhân lao động 337 người. Kế hoạch khai thác công ty giao 2.020 tấn. Đơn vị hoàn thành kế hoạch ngày 21/11. Ước thực hiện đến 31/12 đạt 2.282,6 tấn, vượt 13% kế hoạch. 6 tổ khai thác mủ, 180 công nhân hoàn thành kế hoạch từ 30 ngày trở lên. Năng suất vườn cây đạt 2,113 tấn/ha, năng suất lao động 10,1 tấn/lao động.

Trao thưởng cho các tổ khai thác mủ

Ông Nguyễn Hữu Tú – Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc công ty đã biểu dương thành tích và trao số tiền thưởng 25 triệu đồng cho nông trường. Mỗi tổ sản xuất được thưởng 5 triệu đồng, công nhân 500 ngàn đồng/người. Công đoàn công ty khen thưởng số tiền 6 triệu đồng.

Các công nhân xuất sắc được khen thưởng
NGUYỄN BẢO