Khối Campuchia 2 thực hiện nhiều phong trào thi đua vượt khó hoàn thành kế hoạch

CSVNO – Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự đoàn kết, chủ động thực hiện nhiều giải pháp và đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, kết quả năm 2022, các chỉ tiêu của Khối thi đua Campuchia 2 đều vượt kế hoạch và chăm lo tốt cho người lao động.

Khối Campuchia 2 quyết tâm hoàn thành chương trình hoạt động đề ra trong năm 2023

Khối thi đua Campuchia 2 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023, vào chiều ngày 20/11 tại Công ty TNHH PTCS Hoàng Anh Mang Yang K. Khối gồm có 10 đơn vị: Cao su Dầu Tiếng Kratie, Dầu Tiếng Campuchia, Đồng Phú Kratie, Đồng Nai Kratie, VKETI, Chư Prông Stung Treng, Krông Buk Ratanakiri, Hoàng Anh Mang Yang K, Cao su Việt Lào, Dầu Tiếng Việt Lào.

Toàn cảnh hội nghị

Địa bàn phân bổ của Khối tại 2 quốc gia: Campuchia gồm 3 tỉnh Kratie, Mokunkiri, Ratanakiri và tại Lào gồm 2 tỉnh Champasak và Salavan. Tổng số lao động toàn khối là 11.143 người, trong đó người Việt Nam 890 người.

Ông Phạm Nguyên Nghị – GĐ Công ty TNHH PTCS Hoàng Anh Mang Yang K, Khối phó Khối Campuchia 2 báo cáo tại hội nghị

Năm 2022, giá bán mủ cao su vẫn còn thấp, thị trường tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của NLĐ và hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty. Nhưng toàn thể Khối Campuchia 2 đã đoàn kết, năng động sáng tạo ra sức thi đua, hăng say lao động sản xuất, vận dụng và khai thác các lợi thế, khắc phục khó khăn vượt qua thử thách, chủ động điều hành sản xuất kinh doanh một cách hợp lý.

Đặc biệt, triệt để thực hành tiết kiệm đầu tư, hạ giá thành, nên đã giữ vững sản xuất, chăm lo đời sống cho NLĐ. Từ đó, NLĐ yên tâm sản xuất đồng hành chia sẻ với đơn vị vượt qua khó khăn thử thách, tin tưởng vào sự điều hành của lãnh đạo các công ty.

Ông Phạm Văn Thông – Phó GĐ Công ty TNHH Cao su Việt Lào trao đổi tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Minh Quý – Phó TGĐ Công ty CP Cao su Chư Prông Stung Treng, Khối trưởng Khối Campuchia 2, cho biết: “Toàn Khối có diện tích đang khai thác 48.873 ha, diện tích KTCB là 2.095 ha. Tổng sản lượng ước thực hiện năm 2022 trên 72.930 tấn (vượt 5,6% KH. Doanh thu hơn 2.564 tỷ đồng (vượt 2,49% KH); lợi nhuận hơm 433 tỷ đồng (vượt 23,5% KH). Nộp ngân sách đầy đủ theo quy định”.

Ông Phạm Minh Quý – Phó TGĐ Công ty CP Cao su Chư Prông Stung Treng, Khối trưởng Khối Campuchia 2 báo cáo tại hội nghị

Toàn khối đã tích cực, năng động áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất, cũng như cải tiến các máy móc để phù hợp với địa bàn thực tế, nên đã đạt được năng suất cao. Năng suất trung bình toàn khối đạt 7,14 tấn/người. Toàn khối có tiền lương bình quân đạt 7,4 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Trường Giang – TGĐ Công ty TNHH VKETI trao đổi tại hội nghị

Hội nghị đã thông qua kết quả chấm điểm và thống nhất đề nghị danh hiệu khen thưởng cho các đơn vị trong Khối. Cao su Việt Lào và Đồng Phú Kratie được đề xuất tặng Cờ thi đua Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp vì có những thành tích vượt trội trong SXKD và phong trào thi đua; Cao su Đồng Nai Kratie, Chư Prông Stung Treng và Krông Buk Ratanakiri nhận Cờ thi đua năm 2022 của VRG; VKETI, Dầu Tiếng Kratie và Hoàng Anh Mang Yang K nhận bằng khen của VRG.

Ông Nguyễn Quang Vịnh – TGĐ Công ty CP Cao su Đồng Phú Kratie trao đổi tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoàng Uyên – Phó Ban Tuyên giáo Thi đua VRG, nhận xét: “Khối Campuchia 2 đã làm tốt công tác thi đua khen thưởng góp phần hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên số lượng khen thưởng còn hạn chế, trong thời gian tới, đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm hơn nữa đến phong trào thi đua khen thưởng. Đặc biệt là công nhân lao động trực tiếp, đây là sẽ là động lực để NLĐ cố gắng phấn đấu hơn nữa, gắn bó với đơn vị”.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Uyên – Phó Ban Tuyên giáo Thi đua VRG phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Khối Campuchia 2 đã kết giao ước thi đua và đề ra chương trình hoạt động của Khối năm 2023. Công ty Công ty TNHH PT Cao su Hoàng Anh Mang Yang K làm khối trưởng và Công ty TNHH Cao su Việt Lào làm khối phó.

Ông Đinh Vinh Quang – Phó GĐ Công ty TNHH PTCS Hoàng Anh Mang Yang K, Khối phó Khối Campuchia 2 trao đổi tại hội nghị
Ông Mã Hùng Tuấn Long – Phó TGĐ Công ty CP Cao su Đồng Nai Kratie trao đổi tại hội nghị
Ông Nguyễn Hữu Cảnh – Phó TGĐ Công ty CP Cao Su Krông Buk Ratanakiri trao đổi tại hội nghị
Ông Trần Văn Ảnh – Phó TGĐ Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Kratie trao đổi tại hội nghị
THIÊN HƯƠNG