Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đảm bảo phát triển bền vững

CSVN – Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC), nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ là xu thế tất yếu để nền nông nghiệp nước nhà phát triển bền vững. Trong bối cảnh kinh tế – xã hội hiện nay, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật là tiền đề để ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, tạo ra năng suất, chất lượng bền vững, tăng năng suất lao động, góp phần đa dạng sản phẩm nông nghiệp, tạo ra doanh thu, lợi nhuận lợi cho doanh nghiệp và thu nhập cao cho NLĐ.

Trồng chuối công nghệ cao tại Cao su Bình Long.

NNƯDCNC được các nước trên thế giới đã triển khai thực hiện từ rất lâu và có được những thành tựu nổi bật, các mô hình hiệu quả được nhân rộng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam, lĩnh vực này còn đang được triển khai bước đầu và hầu hết ở quy mô nhỏ, lẻ, chưa đại trà bởi có nhiều thách thức, trở ngại. Việc phát triển NNƯDCNC đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, rủi ro cao khi cây trồng nhiễm bệnh. Bên cạnh đó, lĩnh vực NNƯDCNC đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ kỹ thuật, chuyên môn tốt và một thị trường thật ổn định.

Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp trực thuộc VRG nói riêng vẫn còn nhiều e dè, lo ngại trong quá trình triển khai thực hiện. Tuy nhiên, trong thời gian qua Chính phủ đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng khuyến khích đầu tư, sản xuất trong NNƯDCNC. Đồng thời, ban hành Quyết định số 34/2019/QĐTTg ngày 18/12/2019 quy định tiêu chí xác định dự án, phương án sản xuất kinh doanh ƯDCNC trong nông nghiệp và bổ sung danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển.

Xác định đây là xu thế phát triển chung, ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG nhấn mạnh: “Việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất thông qua phát triển NNƯDCNC, nông nghiệp sạch, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi là xu thế tất yếu. Do đó, VRG không thể đứng ngoài xu thế này. Yêu cầu của VRG là phải có giải pháp để làm sao thực hiện nâng cao hiệu quả sử dụng đất, chuyển đổi cây trồng, đảm bảo phát triển chắc chắn và bền vững là một yêu cầu rất quan trọng”.

Tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các phương án hợp tác, liên kết đầu tư NNƯDCNC được VRG tổ chức vào tháng 10 vừa qua, ông Trần Công Kha cũng đề nghị các đơn vị thông qua các phương thức liên kết, hợp tác với các đối tác để học hỏi. Từ đó tiến tới nghiên cứu làm chủ đầu tư một số lĩnh vực. Ông nhấn mạnh: “Các đơn vị phải đào tạo cán bộ chuyên môn, nhanh chóng làm chủ khoa học công nghệ để làm chủ trong thời gian tới”.

HÀ KHUÊ