Tháng Mười Một 2, 2022

Tổ chức công ty cao su đại điền ở Việt Nam

(tiếp theo kỳ trước) CSVN – Nhìn cách “sống” của đồn điền người ta cho rằng đó là hình mẫu thu hẹp của một xứ thuộc địa, một không gian thuộc địa khép kín. Vườn