Công ty CP cao su Tây Ninh: Tập huấn phương pháp sản xuất tinh gọn – Lean

CSVN – Công ty CPCS Tây Ninh vừa phối hợp với Công ty TNHH Chuyển giao Tri thức Chí Tân tổ chức khóa tập huấn “Thực hành phương pháp sản xuất tinh gọn- Lean”.

Các nhóm tham gia khóa tập huấn đến từ các nông trường, xí nghiệp, các phòng ban. Qua khóa tập huấn, đã có hơn 15 lãng phí được các học viên xác định dựa vào các tiêu chí lãng phí trong khóa tập huấn và các thực tiễn sản xuất hàng ngày. Các sáng kiến tương ứng để giảm lãng phí cũng đã được đề xuất.

Khóa tập huấn nhằm nâng cao năng suất chất lượng, giảm thiểu các lãng phí trong quá trình sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững trong tương lai, thuộc Chương trình năng suất quốc gia cùng với sự hướng dẫn thực hành của Công ty TNHH Chuyển giao Tri thức Chí Tân trong thời gian dự án là 12 tháng.

Đây là bước khởi đầu để công ty xác định được các lãng phí và tìm cách cải tiến trong tương lai nhằm mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao nhất cho Tập đoàn, công ty và cổ đông. Ban Giám đốc công ty cũng đã tham gia khóa tập huấn và chỉ đạo quyết liệt để thực hiện có hiệu quả và hoàn thành chương trình Lean này trong thời hạn 12 tháng.

NGUYỄN ĐÀO DUY TÀI