Tháng Mười 13, 2022

Tranh suất về Dầu Tiếng!

CSVN – Chỉ còn hơn 2 tháng nữa, Hội thi Bàn tay vàng VRG lần thứ XIII sẽ diễn ra tại Cao su Dầu Tiếng. Càng về gần ngày hội lớn, không khí tranh tài

Tranh suất về Dầu Tiếng!

CSVN – Chỉ còn hơn 2 tháng nữa, Hội thi Bàn tay vàng VRG lần thứ XIII sẽ diễn ra tại Cao su Dầu Tiếng.