Hội Nhà báo TP.HCM phát động thi đua xây dựng môi trường văn hóa báo chí

CSVNO -Chiều 28/9, Hội Nhà báo TP.HCM đã tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam”.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Hội Nhà báo TP.HCM đã thông qua nội dung các tiêu chí thi đua xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam. Các tiêu chí này được Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức phát động vào ngày 21/6/2022. 

Theo ông Trần Trọng Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, 12 tiêu chí thi đua xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam còn mang tính khái quát chung. Do đó, từng cơ quan báo chí cần có những quy tắc cụ thể hơn để phù hợp với đặc điểm của đơn vị. 

Ông Trần Trọng Dũng – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM phát biểu tại hội nghị

Ông Trần Trọng Dũng đề nghị các cơ quan báo chí cần có phương thức triển khai thực hiện 12 tiêu chí thi đua xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam một cách sát sườn. 

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM gợi ý các cơ quan báo chí thể hiện văn hóa của cơ quan thông qua các hoạt động sau mặt báo, vì lợi ích của cộng đồng, hướng tới xây dựng một xã hội tốt đẹp.

Đại diện các Liên chi hội, chi hội trực thuộc Hội Nhà báo TP.HCM ký kết giao ước thi đua

Đại diện các Liên chi hội, chi hội trực thuộc Hội Nhà báo TP.HCM đã tiến hành ký kết giao ước thi đua “Xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam”. 

THIÊN HƯƠNG