Chị Lại Thị Lành – Người đảng viên trẻ có 8 sáng kiến khoa học

CSVN – Chị Lại Thị Lành – nhân viên Phòng Tổ chức – Tiền lương, Cao su Dầu Tiếng là một trong những đảng viên trẻ giỏi công tác chuyên môn, xuất sắc trong hoạt động phong trào, thực hiện tốt việc học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chị Lại Thị Lành nhận giải thưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng là một trong những đơn vị thực hiện tốt tuyên truyền giáo dục lồng ghép với sản xuất kinh doanh. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác phong trào, đặc biệt là đội ngũ CB.CNV – NLĐ nữ của đơn vị.

Không ngừng học tập và rèn luyện bản thân

Công tác tại Cao su Dầu Tiếng từ năm 2014, chị Lại Thị Lành luôn được lãnh đạo đơn vị và đồng nghiệp đánh giá cao về năng lực công tác và tinh thần ham học hỏi, sáng tạo trong công việc, chị luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và phát huy sáng kiến trong công việc.

Trong quá trình công tác tại đơn vị chị đã có 8 sáng kiến khoa học được đánh giá cao về hiệu quả thực tế, góp phần cùng với đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, tiết kiệm thời gian, nhân lực và ngân sách của công ty. Chị vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng năm 2017.

Để xứng đáng là người đảng viên gương mẫu và để có được những kết quả tốt trong công tác chuyên môn, chị Lành thường xuyên nghiên cứu học tập Nghị quyết của Đảng các cấp, qua đó chị xác định cho mình ý chí kiên định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng qua công tác quản lý điều hành của đơn vị; chị nghiêm túc tham gia các buổi học tập quán triệt của Đảng ủy, năng nổ tham gia các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Đảng, về Nghị quyết các cấp. Tiêu biểu nhất là năm 2020 chị Lại Thị Lành vinh dự được Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải nhất Cuộc thi tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo và nhiều giải thưởng khác của Tỉnh ủy, Đảng ủy đơn vị.

Bên cạnh đó, chị luôn tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công việc và đời sống hằng ngày. Bởi chị luôn tâm đắc lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước”, để học tập và rèn luyện bản thân.

Khơi dậy tinh thần hăng say lao động trong đơn vị

Phong trào lao động sản xuất của công nhân, lao động của đơn vị nói chung và của cá nhân những đảng viên trẻ tiêu biểu như chị Lành nói riêng đã và đang đóng góp vào quá trình phát triển bền vững của ngành. Trong đó, việc đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền chủ trương chính sách, Nghị quyết của Đảng, phương án sản xuất của đơn vị và xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao là một điều kiện cơ bản và cần thiết. Cùng với công tác chuyên môn, chị Lành còn là một trong những nữ cán bộ tích cực tham gia các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Với chị, tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ để xây dựng ý chí, mang tinh thần lạc quan và truyền thống ngành cao su lan tỏa, khơi dậy tinh thần hăng say lao động trong công nhân của đơn vị, phong trào thể dục để rèn luyện sức khỏe góp phần hoàn thành công tác nhiệm vụ được giao.

Với những phần thưởng cao quý của Ban tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn, VRG và các cấp đã tiếp thêm động lực cho chị Lại Thị Lành vững bước trên con đường đã chọn với lòng kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng; với tình yêu và trách nhiệm cống hiến cho sự nghiệp xây dựng ngành cao su phát triển bền vững. Chị là tấm gương nữ đảng viên trẻ tiêu biểu để đoàn viên, thanh niên, người lao động của đơn vị học tập và nhân rộng điển hình.

VĂN THỌ