Tháng Chín 24, 2022

VRG làm tốt công tác thi đua khen thưởng

CSVNO – Đó là nhận xét của ông Phạm Minh Hoàng – Phó Vụ Trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Ủy ban Quản lý vốn