170 cán bộ, đảng viên VRG tham dự tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

CSVNO – Trong 2 ngày 30 và 31/8, Đảng ủy VRG đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022 theo 2 hình thức, trực tiếp và trực tuyến ở 14 điểm cầu tại các khu vực miền  núi phía Bắc, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Kiên Giang và Lào.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tham dự hội nghị tập huấn có 170 đại biểu là đại diện Thường trực Đảng ủy, UV BCH Đảng bộ, ủy viên UBKT, lãnh đạo các ban hợp nhất và cán bộ làm nghiệp vụ công tác đảng Tập đoàn; BCH Đảng bộ cơ sở, Chi ủy Chi bộ cơ sở và cán bộ làm nghiệp vụ công tác đảng của cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn.

Ông Nguyễn Văn Tám – Trưởng phòng nghiệp vụ Ban Dân vận Đảng ủy khối doanh nghiệp TW trình bày chuyên đề tại Hội nghị

Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu tham dự đã được nghe các chuyên đề: Quán triệt “Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 21/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; quán triệt “Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng; quán triệt “Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW, ngày 22/12/2021 của UBKT Trung ương về ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; quán triệt “Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ đảng và hướng dẫn thực hiện quy định.

Các đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn trực tiếp tại trụ sở VRG

Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 18/1/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên; hướng dẫn phương pháp, cách thức, nội dung để tổ chức buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ theo quy định; hướng dẫn về thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo của cấp ủy cơ sở đảng.

Ông Hà Văn Khương – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, thành viên HĐQT Tập đoàn phát biểu tại Hội nghị

Kết luận hội nghị, ông Hà Văn Khương – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, thành viên HĐQT Tập đoàn đã ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo, có nhiều đổi mới về nội dung lên lớp của các báo cáo viên; sự tiếp thu nghiêm túc, hiệu quả của các đại biểu về tham dự tập huấn năm 2022. Trên cơ sở những nội dung được trình bày, ông Hà Văn Khương đề nghị cán bộ đảng viên tiếp tục nghiên cứu sâu hơn những chuyên đề đã được tập huấn. Đây là những nội dung rất cơ bản, bao quát các nghiệp vụ trong công tác xây dựng đảng.

NG. CƯỜNG