Cao su Mang Yang diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ

CSVNO – Sáng 26/8, Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang đã tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022. Buổi diễn tập mang mật danh “DT – 22” do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, Huyện ủy Đăk Đoa và VRG chỉ đạo thực hiện.

Đ/c Nguyễn Hữu Thọ – Bí thư Huyện ủy Đăk Đoa tặng quà cho tổ diễn tập thực binh.

Mục đích của buổi diễn tập là nhằm quán triệt và cụ thể hóa quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng ở các cơ quan, tổ chức; nâng cao vai trò tham mưu của phòng ban, các đoàn thể và các nông trường, xí nghiệp về công tác quốc phòng an ninh. Nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của Ban Chỉ huy quân sự công ty và khả năng phối hợp với lực lượng trong khu vực chiến đấu phòng thủ.

Đ/c Bí thư, TGĐ Công ty chủ trì cuộc họp thực hành xử lý tình huống A2 trong tình hình nhận được lệnh chuyển hoạt động sang sẵn sàng chiến đấu toàn diện

Thông qua cuộc diễn tập, sẽ nâng cao trình độ lãnh đạo, điều hành của Đảng ủy công ty, Ban TGĐ cũng như công tác tham mưu của các phòng ban, đoàn thể, các nông trường và xí nghiệp về xây dựng khu vực phòng thủ khi chuyển hoạt động của công ty vào trạng thái quốc phòng, xây dựng hệ thống kế hoạch của các phòng ban chức năng, phù hợp với đặc điểm, tình hình và nhiệm vụ của công ty.

Một bối cảnh trong cuộc họp của Đảng ủy công ty triển khai kế hoạch phối hợp lý lý tình huống A2 trên bản đồ

Kết thúc buổi diễn tập, các đồng chí trong khung diễn tập, các đại biểu tham dự buổi diễn tập đã di chuyển về Nhà văn hóa Làng R Khương – Tleo xã K’Dang để tham gia, tham quan buổi thực binh.

VĂN VĨNH