“Vượt nắng, thắng mưa, thi đua sản xuất”

CSVN – Cùng với việc phát động phong trào thi đua, phấn đấu vượt mức kế hoạch sản lượng đề ra, các đơn vị đều công khai mức khen thưởng cụ thể để NLĐ nắm rõ, từ đó tạo động lực thi đua lao động sản xuất.

Công đoàn TCT Cao su Đồng Nai trao thưởng cho các cá nhân vượt sản lượng trong tháng 7
Nhiều khen thưởng vượt sản lượng

Nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng năm 2022, TGĐ Cao su Bình Long tiếp tục phát động phong trào thi đua và khen thưởng đột xuất trong toàn thể đơn vị với chủ đề “Vượt nắng, thắng mưa, thi đua sản xuất”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quý III. Đối tượng khen thưởng là tập thể tổ sản xuất, lực lượng bảo vệ vườn cây, lực lượng xung kích trực gác giữ mủ qua đêm và công nhân trực tiếp sản xuất với mức khen thưởng 1 triệu đồng/tập thể và 300.000đ/cá nhân.

Những năm gần đây, Cao su Lộc Ninh liên tục hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng. Kết quả đó có sự đóng góp của việc phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị. Cùng với việc biểu dương các cá nhân, tập thể xuất sắc, công ty đã khen thưởng kịp thời những trường hợp này nhằm lan tỏa phong trào thi đua rộng rãi. Năm nay, công ty khen thưởng cho những công nhân về sớm nhất kế hoạch sản lượng trong 3 tháng cuối năm. Mỗi tháng số lượng cá nhân được khen thưởng tính bằng 10%/tổng số công nhân cạo mủ của đơn vị, mức khen thưởng là 600.000đ/người. Khen thưởng cho các tổ trưởng thực hiện kế hoạch sản lượng tháng của tổ đạt từ 105% trở lên, mức thưởng 1.000.000 đ/người.

Đối với mức khen thưởng năm: Công ty khen thưởng 1.000.000đ/ người cho 50 công nhân hoàn thành sớm nhất kế hoạch năm, có chế độ tham quan, nghỉ mát trong nước và được tuyên dương tại buổi sinh hoạt dưới cờ nhân dịp Tết dương lịch 01/01/2023; Thưởng 500.000đ/người cho 100 công nhân cạo mủ hoàn thành kế hoạch sản lượng sớm tiếp sau 50 công nhân được thưởng ở mức 1. Ngoài ra, công ty còn có nhiều chế độ khen thưởng cho giám đốc, phó giám đốc các đơn vị trực thuộc, trưởng – phó các phòng nghiệp vụ và tương đương nhằm khích lệ tập thể NLĐ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đơn vị, quyết tâm, đoàn kết vượt qua khó khăn thách thức và cộng đồng trách nhiệm, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD. Đồng thời giới thiệu và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến cho Hội đồng thi đua các cấp xem xét khen thưởng, TCT Cao su Đồng Nai đã phát động thi đua, kết hợp khen thưởng đột xuất 6 tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Thế Hựu – Chủ tịch Công đoàn TCT cho biết: “Đối tượng khen thưởng của phong trào là các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Trong đó chú trọng hướng về các tập thể, cá nhân trực tiếp khai thác, chế biến, chăm sóc vườn cây, lực lượng bảo vệ sản xuất, công tác bảo vệ thực vật, các giải pháp, sáng kiến mang lại hiệu quả. Song song với việc phát động, TCT đã xây dựng và ban hành mức khen thưởng để NLĐ trong đơn vị được biết. Các mức khen thưởng được TCT xây dựng ở mức cao nhằm tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi trên các nông trường, nhà máy”.

Hàng tháng, TCT sẽ khen thưởng 2% vượt sản lượng/tổng số công nhân trực tiếp của đơn vị với mức 5 triệu đồng (hạng nhất); 4 triệu đồng (hạng nhì) và 3 triệu đồng (hạng ba). Khen thưởng tập thể tổ khai thác và tổ chế biến mủ cao su, xử lý nước thải với mức 8 triệu đồng (hạng nhất); 6 triệu đồng (hạng nhì) và 4 triệu đồng (hạng ba). Nông trường hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác đầu tiên sẽ được thưởng 80 triệu đồng, về thứ 2 được thưởng 60 triệu đồng, về thứ 3 được thưởng 50 triệu đồng và về thứ 4 được thưởng 40 triệu đồng. Ngoài ra, các cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm sẽ được khen thưởng 10 triệu đồng/công nhân và 15 triệu đồng/tập thể.

LÂM KHANH