Cao su Bình Long tổ chức đối thoại định kỳ năm 2022

CSVNO – Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long đã thành lập 3 đoàn công tác, tổ chức tuyên truyền, đối thoại định kỳ tại nơi làm việc và khen thưởng đột xuất quý III năm 2022.

Ông Nguyễn Hữu Tú – Phó TGĐ, Trưởng đoàn công tác số 3 trả lời ý kiến người lao động Nông trường Xa Trạch

Ông Lê Văn Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết, thông qua hoạt động tuyên truyền nhằm cung cấp những thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm – Phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm của đơn vị. Trong điều kiện giá bán mủ giảm, thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, Ban lãnh đạo công ty mong muốn người lao động đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Ánh – Phó TGĐ, Trưởng đoàn công tác số 2 và bà Nguyễn Thị Phụng – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty trao thưởng đột xuất quý III cho 2 tập thể thuộc Xí nghiệp CKCB 30/4

Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của người lao động đề nghị công ty quan tâm hơn nữa đến các chế độ, chính sách, bồi dưỡng độc hại; sửa chữa, nâng cấp đường giao thông, bếp ăn tập thể, văn phòng tổ…Các đoàn công tác đã trả lời, giải thích thỏa đáng các ý kiến, kiến nghị của người lao động.

Ông Lê Văn Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty tuyên truyền kết quả SXKD 7 tháng đầu năm – Phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2022

Các đoàn đã trao thưởng đột xuất quý III cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quý III/2022 (1 triệu đồng/tập thể, 300 ngàn đồng/cá nhân) với tổng số tiền 82,4 triệu đồng. 

Ông Bùi Đình Bảy – Phó TGĐ, Trưởng đoàn công tác số 1 trao thưởng đột xuất quý III cho 2 tập thể thuộc Nông trường Bình Minh
Người lao động Nông trường Xa Trạch nêu ý kiến tại buổi đối thoại                
NGUYỄN BẢO