“Xây dựng VRG tăng trưởng qua các năm và bền vững về lâu dài”

CSVN – Tại Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG đã có những chỉ đạo cụ thể, sát sao với tình hình thực tế nhằm giúp VRG nói chung và các đơn vị nói riêng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022. Cao su Việt Nam đăng toàn văn phát biểu chỉ đạo của ông Trần Công Kha tại Hội nghị.

Ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG trao thưởng cho các đơn vị tiêu biểu trong 6 tháng đầu năm

“Năm 2022 là năm bản lề, tạo điều kiện để VRG thực hiện mục tiêu giai đoạn 2021 – 2025. Hiện nay, tình hình trong nước còn nhiều bất lợi, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch trong thời gian còn lại là thách thức lớn, tôi đề nghị các đơn vị thành viên triển khai nghiêm túc, hiệu quả các định hướng, giải pháp đã thống nhất, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban, quyết tâm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của cả năm 2022.

Trong thời gian còn lại của năm, VRG cần tập trung các giải pháp sau: Cả hệ thống chính trị toàn VRG đến các đơn vị thành viên cần tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện hoàn thành nội dung, chủ trương, kế hoạch trọng tâm mà Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua, đảm bảo VRG hoạt động đúng pháp luật và điều lệ.

Về chiến lược phát triển của VRG: Tập trung rà soát, đánh giá hiệu quả, khó khăn, rủi ro, cơ hội đối với ngành cao su VN. Thực tiễn hoạt động của VRG, bề dày truyền thống 93 năm của ngành để xây dựng chiến lược tập thể, toàn VRG tầm nhìn đến năm 2035, kế hoạch phát triển của VRG từng giai đoạn 5 năm để làm cơ sở phát huy tối đa nguồn lực nội tại, định hướng và xây dựng VRG có sự tăng trưởng qua các năm và có sự năng động, bền vững về lâu dài. Mục tiêu đưa VRG thành doanh nghiệp đứng đầu trong sản xuất nông nghiệp về hiệu quả, quy mô, chất lượng sản phẩm, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường ở VN. Khẳng định thương hiệu sản phẩm của VRG là thương hiệu mạnh của Việt Nam và trên thị trường thế giới.

VRG cam kết phát triển gắn với 3 trụ cột: Hiệu quả kinh tế – Bảo vệ môi trường – Trách nhiệm xã hội. Tiếp tục tập trung đầu tư và kinh doanh ở 5 lĩnh vực chính có lợi thế, trong đó tập trung đầu tư, không dàn trải, có định hướng phù hợp trong từng nhóm ngành để đảm bảo sử dụng nguồn lực tốt nhất của VRG. Với tiềm năng về quỹ đất, đây là lợi thế cốt lõi của VRG, do đó VRG cần tập trung để phát triển trong năm 2022 và thời gian tới.

Về chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ: Tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong toàn VRG nhằm kiện toàn công tác quản trị, điều hành hoạt động của VRG theo hướng hiện đại, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Tiếp tục phát triển bộ máy tổ chức, tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị gắn với quyền lợi và trách nhiệm có liên quan, tăng cường đoàn kết nội bộ, tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đại diện vốn của VRG.

VRG, Công đoàn Cao su Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục có các giải pháp tối ưu hướng về cơ sở, hướng về đơn vị khó khăn và NLĐ để tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống tinh thần, vật chất của NLĐ trong toàn ngành.

Phát huy truyền thống của ngành cao su VN và tinh thần vượt khó của năm 2021, dù việc triển khai nhiệm vụ năm 2022 đối mặt với nhiều thách thức do những biến động và khó khăn khách quan, tuy nhiên với truyền thống 93 năm truyền thống ngành cao su VN, VRG quyết tâm cao, đồng thời triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong việc gia tăng các nguồn thu, tiết giảm chi phí để phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022.”

LÂM KHANH (ghi)