Tháng Tám 19, 2022

Tập đoàn sẽ xây dựng thương hiệu gỗ VRG

CSVNO – Ngày 19/8, VRG đã tổ chức Hội nghị Định hướng phát triển ngành gỗ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian qua. Từ đó