Nên trang bị ủng đi cạo vào mùa mưa

CSVN – Bao nhiêu năm qua người lao động trong ngành vẫn được trang bị phòng hộ lao động như quần áo, nón, giày ba ta, và người công nhân vẫn cần mẫn “một nắng hai sương” với công việc khai thác mủ.

Công nhân trang bị ủng khi đi cạo

Họ thầm lặng ngày tháng trên vườn cây, tần tảo khơi từng dòng nhựa trắng, làm giàu cho quê hương đất nước, nông trường, công ty và chính gia đình họ. Bao nhiêu năm ấy vẫn đôi giày ba ta miệt mài trên các lô cao su ngày mưa cũng như ngày nắng.

Tuy nhiên hiện tại đang vào mùa mưa bão, theo ý kiến của một số công nhân, giày phòng hộ được cấp là loại giày ba ta bằng vải, cổ ngắn, mưa là ướt, nước ngấm vào chân. Còn nếu mang ủng khi cạo đêm lỡ đạp trúng côn trùng hay sình lầy vũng nước cũng không sao, mưa cũng không lo ướt, mà “tuổi thọ” cũng rất cao. Còn giày ba ta nhiều khi lo cạo không nhìn thấy đạp trúng rắn, rết, bò cạp hoặc lũ kiến mỏ nhọn vẫn bị cắn như thường.

Thiết nghĩ các cấp chuyên môn trong ngành nên nghiên cứu đề xuất cấp ủng trong mùa mưa thì công nhân sẽ rất an toàn khi đi lô làm việc.

NGUYEN NHỊ