Lợi nhuận 7 tháng đầu năm đạt 3.434 tỷ đồng

CSVNO – Tại Hội nghị Sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 được tổ chức vào sáng 5/8, ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp biểu dương những nỗ lực của Ban điều hành, lãnh đạo VRG và tập thể CB.CNVC – LĐ toàn VRG đã nỗ lực, phát huy truyền thống, thi đua sản xuất và đạt được những kết quả nổi bật trong những tháng đầu năm. 

Ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp trao Cờ thi đua của Ủy ban cho các đơn vị

Trong 7 tháng đầu năm, mặc dù VRG nói chung và các đơn vị thành viên nói riêng thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức do tình hình biến động thị trường, dịch bệnh Covid – 19 vẫn còn nguy cơ bùng phát… nhưng bằng sự chuẩn bị ngay từ đầu năm và sự năng động, sáng tạo trong công tác điều hành, toàn VRG đạt được những kết quả SXKD khả quan.

Một số kết quả nổi bật của VRG trong 7 tháng đầu năm

       Sản lượng khai thác được 171.300 tấn, tăng 10% so với cùng kỳ 2021.

       Tiêu thụ 220.600 tấn, đạt 44% kế hoạch năm. 

       Tổng doanh thu toàn VRG 13.986 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch.

       Tổng lợi nhuận trước thuế  3.434 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch năm. 

       Thu nhập bình quân NLĐ đạt 9,1 triệu đồng/người/tháng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp nhấn mạnh: “VRG là 1 trong 19 Tập đoàn, TCT trực thuộc Ủy ban, thành công của VRG cũng là thành công của Ủy ban. Do đó, đề nghị, VRG đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong 7 tháng đầu năm và phân tích, đánh giá nguyên nhân khó khăn, vướng mắc để tập trung tháo gỡ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2022”.

Trước tình hình còn nhiều khó khăn trên thới và trong nước, ông Đỗ Hữu Huy – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đề nghị, VRG chủ động rà soát sản lượng khai thác để điều chỉnh kế hoạch cho các đơn vị thành viên. Tăng cường các giải pháp về quản trị, tiết giảm chi phí quản lý, chi phí đầu tư, giá thành để hạn chế ảnh hưởng khi có biến động về lãi suất và tỉ giá. Phối hợp với các Vụ của Ủy ban hoàn thành đề án tái cơ cấu 2021 – 2025 để triển khai thực hiện. Nghiêm túc thực hiện các nội dung kết luận của thanh tra, kiểm tra. Khắc phục tồn tại, hạn chế, để tạo cơ sở cho phát triển bền vững của VRG.

Kết luận Hội nghị, ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các giải pháp được VRG định hướng. Ông chỉ đạo: “Cả hệ thống chính trị toàn VRG tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện hoàn thành nội dung, chủ trương, kế hoạch trọng tâm đã được thông qua. VRG tiếp tục đầu tư và kinh doanh ở 5 lĩnh vực chính có lợi thế, trong đó tập trung đầu tư phát triển KCN và ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. VRG định hướng và xây dựng Tập đoàn có sự phát triển qua các năm, bền vững và lâu dài, VRG phải đứng đầu về hiệu quả, quy mô diện tích vườn cây, khẳng định thương hiệu sản phẩm VRG là thương hiệu mạnh trên thế giới”.

Ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG trao Bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm

Đồng thời, ông cũng đề nghị các đơn vị tăng cường chuyển đổi trong toàn VRG, kiện toàn, điều hành đơn vị theo hướng hiện đại, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển. Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phấn đấu thực hiện cao nhất kế hoạch 2022. Bên cạnh đó, chăm lo tốt hơn đời sống NLĐ. 

Ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG trao thưởng cho các đơn vị

Trong những tháng còn lại, VRG sẽ khai thác tối đa các nguồn lực của VRG bao gồm đất đai, lao động, khả năng luân chuyển nguồn vốn và thế mạnh của từng doanh nghiệp trong hệ thống; bảo đảm có tăng trưởng so với năm 2021. Bảo đảm khả năng cung ứng nguyên liệu cao su cho ngành công nghiệp cao su trong nước; phát triển và xuất khẩu gỗ cao su nguyên liệu và gỗ MDF cho ngành chế biến gỗ; thực hiện tốt vai trò chuyển giao kỹ thuật, dẫn dắt thị trường đối với các lĩnh vực VRG đang chiếm tỷ trọng lớn, có thế mạnh.

Đồng thời, VRG tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các địa phương tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế sử dụng đất đai, sử dụng hiệu quả chuỗi giá trị của VRG để phát huy tiềm năng nguồn lực của VRG.