Tháng Tám 4, 2022

Hiệu quả kinh tế cao từ nuôi dê

CSVN – Vợ chồng anh Lê Quang Trung, chị Nguyễn Thị Kim Thạch – Công nhân khai thác Tổ 4, Nông trường III, Cao su Lộc Ninh được nhiều người biết đến không chỉ luôn

Phấn đấu khai thác vượt 4,3% kế hoạch

CSVN – Với dự báo điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho công tác sản xuất nông nghiệp, VRG dự kiến năm 2022 tổng sản lượng khai thác toàn VRG vượt 4,3%. Để