Tháng Bảy 18, 2022

Tự tin phát huy tay nghề

CSVN – Tuy Hội thi Bàn tay vàng (BTV) khai thác mủ cấp VRG còn hơn 5 tháng nữa mới diễn ra, nhưng hiện nay nhiều thợ giỏi ở ở các đơn vị đang khởi

Thanh niên tình nguyện trồng mới cao su

CSVNO – Trong khuôn khổ chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” năm 2022, ngày18/6, Đoàn Thanh niên ba đơn vị VRG, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, Công ty CP Chế biến Gỗ Thuận

Thời kỳ vàng son nhờ kế hoạch Stevenson

(tiếp theo kỳ trước) Các  đồn  điền  lớn,  trung  bình  và  nhỏ  đều gặp khó khăn và dần dần các cơ sở có cách giải quyết riêng của mình. Những người sản xuất nhỏ (người

Tự tin phát huy tay nghề

CSVN – Tuy Hội thi Bàn tay vàng (BTV) khai thác mủ cấp VRG còn hơn 5 tháng nữa mới diễn ra, nhưng hiện nay