Tháng Bảy 8, 2022

Cao su Bà Rịa ra quân tái canh năm 2022

CSVNO – Ngày 06/7/2022 tại lô 49 Đội 2,Nông trường Xà Bang, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã ra quân khởi động cho vụ tái canh năm 2022. Năm nay tình hình

Cây cầu nghĩa tình

CSVN – Trước việc lưu thông qua suối, qua khe nước của NLĐ gặp nhiều nguy hiểm khi mùa mưa đến, anh Trần Mạnh Thắng – Phó Giám đốc Nông trường Đức Phú, Cao su

Cây cầu nghĩa tình

CSVN – Trước việc lưu thông qua suối, qua khe nước của NLĐ gặp nhiều nguy hiểm khi mùa mưa đến, anh Trần Mạnh Thắng

Cây cầu nghĩa tình

CSVN – Trước việc lưu thông qua suối, qua khe nước của NLĐ gặp nhiều nguy hiểm khi mùa mưa