Cao su Hòa Bình dự kiến chia cổ tức tối thiểu 3% trong năm 2022

CSVNO – Ngày 29/6, Công ty CPCS Hòa Bình tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Ông Huỳnh Văn Bảo – Thành viên HĐQT VRG tặng hoa chúc mừng đại hội

Theo báo cáo tài chính kiếm toán, năm 2021 Công ty CP Cao su Hòa Bình có sản lượng khai thác 2.630 tấn, đạt 105% kế hoạch năm; chế biến 6.120 tấn, đạt 120% kế hoạch; sản lượng thu mua 1.906 tấn, đạt 127% kế hoạch; sản lượng tiêu thụ 4.202 tấn, đạt 105% kế hoạch. Tổng doanh thu năm 2021 của công ty đạt 214 tỷ 877 triệu đồng, đạt 122,9% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 22,209 tỷ đồng, đạt 220,92% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 22,072 tỷ đồng, đạt 207,2%  kế hoạch năm.

Năm 2021 tình hình đại dịch Covid 19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, tuy nhiên ban lãnh đạo công ty đã điều hành linh hoạt vừa chống dịch vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo tốt đời sống cho người lao động. Kết quả thu nhập bình quân năm 2021 của toàn công ty đạt 8,57 triệu đồng/người/tháng, tiền lương bình quân đạt 7,55 triệu đồng/người/tháng. Ngoài tiền lương, công ty trích quỹ khen thưởng, phúc lợi để thưởng cho công nhân vượt sản lượng hàng tháng; thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong khai thác, bảo vệ sản phẩm và thường xuyên quan tâm tổ chức chăm lo đời sống người lao động.

–          Các cổ đông biểu quyết tại đại hội

Theo nghị quyết được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thông qua, năm 2022 Công ty CP Cao su Hòa Bình có kế hoạch tổng doanh thu đạt 171 tỷ 488 triệu đồng; lợi nhuận trước thuế 6,627 tỷ đồng; nộp ngân sách 12,578 tỷ đồng. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của công ty dự kiến: quỹ khen thưởng phúc lợi tối đa bằng 3 tháng lương người lao động; quỹ thưởng người quản lý tối đa bằng 1,5 tháng lương người quản lý; chia cổ tức tối thiểu bằng 3% vốn điều lệ; quỹ đầu tư phát triển bằng số lợi nhuận còn lại.

Lãnh đạo Tập đoàn, Công đoàn CSVN chụp hình lưu niệm chúc mừng các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Huỳnh Văn Bảo – Thành viên HĐQT VRG đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân lao động Công ty CP Cao su Hòa Bình trong năm 2021, một năm dịch bệnh Covid 19 hoành hành. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt cao, đời sống người lao động được đảm bảo. Năm 2022 công ty đã xây dựng kế hoạch sát với thực tế tuy nhiên vẫn còn khá khiêm tốn nên đề nghị ban điều hành công ty tiếp tục nghiên cứu để có kết quả tốt nhất, bảo toàn và phát triển vốn của nhà đầu tư.

Đại hội cũng đã bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 với 5 thành viên, Ban Kiểm soát 3 thành viên.

                                                                                                                                 P.V