Cao su Bà Rịa Kampong Thom trao thưởng danh hiệu kiện tướng

CSVNO – Nhằm tôn vinh công nhân khai thác đạt sản lượng cao trong năm 2021 và đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi năm 2022, ngày 31/5, Cao su Bà Rịa Kampong Thom đã tổ chức tuyên dương 70 cá nhân đạt sản lượng từ 12 tấn trở lên.

Ông Hoàng Hữu Tuấn – TGĐ công ty trao thưởng cho đại kiện tướng

Danh hiệu kiện tướng được chia làm 3 bậc. Bậc 1 là danh hiệu đại kiện tướng, có 8 công nhân đạt sản lượng từ 15 tấn trở lên, tiền thưởng mỗi người là 500 ngàn Riel.

Ông Hoàng Hữu Tuấn – TGĐ và ông Lê Quốc Hùng – Phó TGĐ trao thưởng cho 8 đại kiện tướng

Bậc 2 là danh hiệu kiện tướng cấp 1, có 23 công nhân đạt sản lượng từ 13 tấn đến dưới 15 tấn, tiền thưởng mỗi người 300 ngàn Riel

Các kiện tướng được khen thưởng

Bậc 3 là danh hiệu kiện tướng cấp 2, có 39 người đạt sản lượng từ 12 tấn đến dưới 13 tấn, tiền thưởng mỗi người là 200 ngàn Riel.

Các kiện tướng được khen thưởng
THÁI BÌNH