Tháng Năm 30, 2022

Nhàm chán tình đầu

Chú Đức Trung kính mến! Chúng cháu cùng quê, học cùng trường, để ý nhau từ năm lớp 10, thân thiết giúp đỡ nhau suốt năm lớp 11 và đến lớp 12 thì chúng cháu

Nụ cười người miền biển

CSVN – Những ngày cuối tháng tư lịch sử, hòa cùng tâm trạng phấn khởi khi hoạt động du lịch mở cửa an toàn, chúng tôi lại lên đường. Điểm chọn dừng chân đầu tiên

Nhàm chán tình đầu

Chú Đức Trung kính mến! Chúng cháu cùng quê, học cùng trường, để ý nhau từ năm lớp 10, thân thiết giúp đỡ nhau suốt

Nụ cười người miền biển

CSVN – Những ngày cuối tháng tư lịch sử, hòa cùng tâm trạng phấn khởi khi hoạt động du lịch mở cửa an toàn, chúng

Nhàm chán tình đầu

Chú Đức Trung kính mến! Chúng cháu cùng quê, học cùng trường, để ý nhau từ năm lớp 10, thân