Triển khai phương án quản lý rừng bền vững tại các đơn vị miền Trung và Tây Nguyên

CSVNO – Chiều ngày 23/5, VRG đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Phương án quản lý rừng bền vững, Chứng chỉ rừng bền vững và Chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm năm 2022, tại Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã tổng kết các kết quả đạt được về việc thực hiện Phương án quản lý rừng bền vững, Chứng chỉ rừng bền vững (VFCS/PEFC-FM) và Chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm (PEFC-CoC) năm 2021 của Tập đoàn.

Ông Trương Minh Trung – Phó TGĐ VRG phát biểu tại hội nghị

Hội nghị giới thiệu về Phương án quản lý rừng bền vững, Chứng chỉ rừng bền vững và Chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm cho các đơn vị thực hiện năm 2022. Triển khai kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tập đoàn về việc thực hiện Phương án quản lý rừng bền vững, Chứng chỉ rừng bền vững và Chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm cho các đơn vị thực hiện.

Ông Diệp Xuân Trường – Phó Ban Công nghiệp VRG báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, Ban lãnh đạo Tập đoàn cùng các đơn vị đã thảo luận trao đổi các kinh nghiệm cũng như một số vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện Phương án quản lý rừng bền vững.

Quang cảnh hội nghị
ĐÀI TRANG