Bài thơ dâng Bác

Đường về quê Bác tháng Năm

Sen thơm dẫn lối xa xăm hóa gần

Lòng con bao nỗi bâng khuâng

Hàng rào râm bụt mái tranh nếp nhà

Nghe thương lòng Bác bao la

Bắc Nam sum họp chan hòa tình chung

Rạng danh dân tộc anh hùng

Nụ cười nhân hậu bao dung Bác Hồ

Non xanh nước biếc họa đồ

Làng Sen bát ngát sắc hồng thắm tươi

Đơn sơ giản dị sáng ngời

Bài thơ dâng Bác tràn lời kính yêu!

TỊNH BÌNH