Cao su Chư Păh tổ chức huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cho 62 cán bộ chuyên trách

CSVNO – Từ ngày 16 – 19/5, Cao su Chư Pah đã phối hợp với các phòng chuyên môn Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cho 62 đồng chí là bảo vệ chuyên trách. 

Lớp tập huấn được công ty phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai tổ chức

Trong thời gian 4 ngày, các học viên của các phòng chuyên môn Công an tỉnh trang bị một số kiến thức và kỹ năng như: Một số kiến thức cơ bản của pháp luật đối với lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; Công tác nắm tình hình và xác minh thông tin ban đầu các vụ việc của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp;  Vai trò trách nhiệm của lực lượng bảo vệ trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Công tác tuần tra, canh gác và hoạt động võ thuật cơ bản phục vụ công tác phòng vệ và chiến đấu của lực lượng bảo vệ công ty. 

Thông qua lớp huấn luyện nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm và nhận thức về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trực tiếp tiến hành công tác bảo vệ doanh nghiệp từ đó giúp lực lượng bảo vệ giải quyết các vụ việc an ninh trật tự tại địa bàn, đảm bảo đúng quy định và có hiệu quả cao.

HÀ ĐỨC THÀNH