Nghiên cứu thực tế ở địa phương, cơ sở: Góp phần quan trọng trong bồi dưỡng lý luận cho cán bộ, Đảng viên của VRG

CSVN – Thực hiện kế hoạch của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam về hoạt động nghiên cứu thực tế trong chương trình Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính ở cơ sở, từ ngày 8 – 10/4/2022, Phân viện miền Nam đã tổ chức hướng dẫn học viên các lớp K29A và K29C đi thực tế tại tỉnh Kiên Giang.

Đoàn đi nghiên cứu thực tế chụp ảnh kỷ niệm với Ban lãnh đạo Công ty CP Gỗ MDF VRG Kiên Giang

Nghiên cứu thực tế ở địa phương, cơ sở là một trong những nguyên tắc dạy học cơ bản trong chương trình đào tạo ở cơ sở đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị là “lý luận gắn với thực tiễn”, nhà trường gắn liền với thực tế cuộc sống.

Tham gia đoàn đi có lãnh đạo Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Phân viện miền Nam, các thầy cô tham gia giảng dạy và học viên của 2 lớp là cán bộ, đảng viên của VRG được cử đi đào tạo Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính. Đoàn đã đến thăm và nghiên cứu thực tế hoạt động sản xuất của Công ty CP Gỗ MDF VRG Kiên Giang. Đồng thời, đoàn cũng đã đến thăm và tìm hiểu thực tế ở xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.

Trên cơ sở kiến thức lý luận được đào tạo về kinh tế chính trị Mác – Lê Nin, quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa… quá trình thăm và nghiên cứu thực tế các cơ sở, địa điểm, đoàn công tác đã được Ban Giám đốc MDF VRG Kiên Giang chia sẻ những thông tin bổ ích về thực tiễn hoạt động sản xuất và kinh doanh, cùng với những hoạt động kinh tế – xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên xã đảo Lại Sơn.

Qua đó, cho thấy nghiên cứu thực tế cuối khóa là một phần học quan trọng trong chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính được nhà trường tổ chức vào cuối khóa học. Phần học này đã giúp học viên rèn luyện khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn để đánh giá, phân tích vấn đề cụ thể ở cơ sở, góp phần thực hiện trong thực tế nguyên lý “học đi đôi với hành”. Nội dung các vấn đề nghiên cứu thực tế là những vấn đề cơ bản được tổ chức phù hợp và thiết thực, sát với mục tiêu, chương trình đào tạo của Học viện. Qua chuyến đi này, học viên được thâm nhập vào đời sống thực tế để làm rõ hơn những kiến thức đã được các giảng viên giảng dạy.

Tiến sĩ Nguyễn Hải Đăng – GĐ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (bên trái), đại diện Học viện nhận các suất học bổng cho học sinh nghèo do tập thể lớp K29A trao tặng.

Thông qua chuyến đi nghiên cứu thực tế, những cán bộ, đảng viên của VRG là các học viên được chia sẻ có thêm những kinh nghiệm thực tiễn ở cơ sở, thực tiễn địa phương để vận dụng một cách nhuần nhuyễn, tự tin và có phương pháp khoa học giải quyết các công việc sau khi trở về lại cơ quan, đơn vị có hiệu quả, từ đó giúp họ trưởng thành hơn.

Chuyến đi để lại những kỷ niệm, sự trải nghiệm và khám phá. Điều giá trị hơn nữa là sự kết nối, gắn bó giữa các học viên trong lớp, giữa thầy và trò, giữa các cán bộ, đảng viên ở các công ty, các đơn vị thành viên trong hệ thống VRG, sự chân thành thấu hiểu cuộc sống ở những vùng còn khó khăn, sự thân thiện trong văn hóa ứng xử, những hoạt động SXKD, những tình cảm và sự trân trọng của nhân dân các địa phương dành cho cán bộ, giảng viên học viện là những bài học kinh nghiệm, những điều đọng lại của chuyến đi nghiên cứu thực tế.

Tiến sĩ NGUYỄN HỮU SƠN

(Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng, Học viện

Cán bộ TP.HCM)