Tháng Tư 29, 2022

Đề pa nào!

Năm nay thời tiết thuận lợi, mưa đến sớm anh em mình bắt tay đề pa vào mùa cạo mới nào! Hò dô ta… Trời ạ, đi cạo mủ mà như đi kéo pháo. Kaka…

Cao su: Dòng nhựa, dòng đời

Ở lại nơi này hơn trăm năm, Thân cao, bóng rợp khắp xa gần. Theo chiều chữ S tìm tia nắng, Dòng nhựa trong ngần tỏa “sắc, hương”. “Sắc” trắng nhựa tuôn tràn sức sống,

Đề pa nào!

Năm nay thời tiết thuận lợi, mưa đến sớm anh em mình bắt tay đề pa vào mùa cạo mới nào! Hò dô ta… Trời

Cao su: Dòng nhựa, dòng đời

Ở lại nơi này hơn trăm năm, Thân cao, bóng rợp khắp xa gần. Theo chiều chữ S tìm tia nắng, Dòng nhựa trong ngần

Đề pa nào!

Năm nay thời tiết thuận lợi, mưa đến sớm anh em mình bắt tay đề pa vào mùa cạo mới